AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Średniowieczne znalezisko w lasach Puszczy Solskiej

Nasze lasy skrywają w sobie wiele tajemnic. Okazuje się, że na niektóre z nich można natrafić nawet po upływie stuleci.

Przekonali się o tym pracownicy Nadleśnictwa Zwierzyniec, na terenie którego dokonano interesującego znaleziska w miejscowości Tereszpol-Zaorenda (Leśnictwo Kukiełki).

Kilkanaście lat temu jeden z poszukiwaczy militariów z okresu II wojny światowej, przy pomocy detektora metali, natrafił w lesie na kilkadziesiąt zabytków wykonanych z żelaza. Przedmioty zostały przekazane do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. Dopiero w tym roku jego pracownicy dokonali dokładnej analizy zebranego materiału.

Na jej podstawie można stwierdzić, że odnalezione elementy stanowią pozostałość po wyposażeniu jeździeckim z XIII wieku. Jest wielce prawdopodobne, że odkrycie to należy wiązać z którymś z trzech średniowiecznych najazdów mongolskich na teren Europy Środkowo-Wschodniej. Badane przedmioty posiadają ślady zdobienia srebrnym metalem, co było charakterystyczne dla broni i oporządzenia jeździeckiego wytwarzanego przez ludność zamieszkującą południową Syberię – tłumaczy Daniel Tereszczuk z Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Znalezisko z Tereszpola-Zaorendy jest jak dotąd jedynym na terenie Polski tak kompletnym zespołem średniowiecznych zabytków związanych z oporządzeniem jeździeckim używanym przez ludy koczownicze o południowo-syberyjskim pochodzeniu.

W oparciu o relacje świadków i wizję lokalną archeologów z biłgorajskiego muzeum udało się określić zasięg występowania zabytków. Przeprowadzone badania wykopaliskowe potwierdziły przypuszczenia dotyczące zarówno wcześniejszej ingerencji poszukiwaczy militariów, jak i historycznego charakteru znaleziska, które należy traktować jako ewenement nie tylko w skali regionu, lecz także całego kraju.