AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Sezon na nowy las – rozpoczęty

W tym roku nadleśnictwa RDLP w Lublinie zaplanowały do posadzenia ponad 23 mln sadzonek.

Początek wiosny to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. To czas, kiedy leśnicy sadzą nowe pokolenia lasu. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie zaplanowała do odnowienia ponad 3100 ha, z czego odnowienia naturalne będą stanowiły przeszło 260 ha. Dodatkowo lubelscy leśnicy planują zalesić 5,22 ha gruntów porolnych, nieużytków czy gruntów zrekultywowanych. W 2018 roku wyprodukowano prawie 42 mln sadzonek drzew liściastych i iglastych. Ponad połowa z nich zostanie wykorzystana m.in. do tegorocznych odnowień i zalesień.

Przed posadzeniem nowego lasu musimy odpowiednio przygotować grunt pod odnowienia, co czynimy już jesienią poprzedniego roku. W tym celu pracownicy Zakładów Usług Leśnych wykonują odpowiednie działania np. wymieszanie podłoża (gleby próchnicznej i gleby mineralnej) przy pomocy specjalistycznego sprzętu (frezy, pługi). W ten sposób powstają rządki oddalone od siebie w równej odległości 1,4m. Staranne wykonanie zabiegu przygotowania gleby pod uprawę ułatwia przyjęcie się sadzonek, ich szybki i prawidłowy wzrost oraz polepsza stan zdrowotny nowego lasu. Dobrze przygotowana gleba stwarza również dogodniejsze warunki do sadzenia ręcznego.

 

Sadzonki przygotowane do odnowień i zalesień pochodzą ze szkółek polowych i kontenerowych zlokalizowanych na terenie nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP.

Przypominamy, że w naszych jednostkach już niedługo rozpoczną się akcje wspólnego sadzenia lasu. Jak się o nich dowiedzieć? Należy zaglądać na strony internetowe nadleśnictw, na których zostaną umieszczone dokładne informacje o planowanych wydarzeniach.

Najbliższa akcja „Posadź swoje drzewo” już 6 kwietnia w Nadleśnictwie Lubartów – link do wydarzenia.