AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Razem w imię ochrony lasu

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Lublinie i Krośnie będą wspólnie zwalczać gradację chrabąszczowatych.

To efekt porozumienia podpisanego między obiema dyrekcjami. Dokument zakłada przeprowadzenie wspólnego przetargu nieograniczonego, w oparciu o prawo Zamówień Publicznych, na wyłonienie wykonawcy zabiegów agrolotniczych przeciwko chrabąszczowatym. W spotkaniu, które odbyło się w minionym tygodniu w siedzibie Nadleśnictwa Tomaszów uczestniczyli: dyrektor RDLP w Krośnie, Grażyna Zagrobelna, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Lublinie, Adam Kornat oraz nadleśniczowie jednostek, które będą objęte projektem i pracownicy biur krośnieńskiej i lubelskiej dyrekcji LP.

Zabiegi agrolotnicze zostaną przeprowadzone w lasach 18 nadleśnictw RDLP w Lublinie i 5 – RDLP w Krośnie, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie z naszą dyrekcją. Leśnicy zmagają się z problemem szkodników owadzich na tych terenach od wielu lat.
Na podstawie inwentaryzacji szkód od pędraków w uprawach leśnych wykonanych w ostatnich latach przez nadleśnictwa stwierdzono, że ich wielkość zarówno w 2017 jak i 2018 roku przekroczyła powierzchnię 2 tys. ha. W skali lubelskiej dyrekcji LP to bardzo duży obszar, zważywszy chociażby na fakt, że powierzchnia szkód jakie w zeszłym roku wyrządziły jeleniowate wyniosła niespełna 4 tys. ha – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, Dariusz Piasecki dodając, że przy dużym zagęszczeniu chrabąszcze uszkadzają korzenie praktycznie wszystkich gatunków drzew leśnych. –Największy problem na terenie naszej dyrekcji stanowią szkody w odnowieniach sosnowych i dębowych. Z obserwacji wynika że najbardziej znaczące szkody występują na siedliskach boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego świeżego – zauważa naczelnik Piasecki. 

Zwalczanie pędraków żyjących w glebie nie jest łatwym zadaniem z uwagi na utrudnioną dostępność i brak skutecznych sposobów, dlatego zabiegi agrolotnicze z wykorzystaniem środków ochrony roślin są najskuteczniejszą metodą ograniczania populacji owadów wyrządzających znaczące szkody przyrodnicze i gospodarcze w ekosystemach leśnych.