AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Razem można więcej i lepiej

,,Współpraca między ZO LOP w Lublinie a RDLP w Lublinie - przykłady wspólnych działań” – pod takim tytułem dr inż. Aneta Sławińska prezentowała podczas wykładu on-line historię wieloletniej, owocnej współpracy pomiędzy leśnikami i członkami stowarzyszenia LOP.

Wystąpienie zostało zaprezentowane w ramach organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody cyklu spotkań/wykładów online dotyczących promocji leśnictwa i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz opowiadających o współpracy LOP z Lasami Państwowymi.

Więcej informacji na stronie lubelskiego oddziału LOP

Aneta Sławińska, pracownik biura RDLP w Lublinie i członek LOP, wykład rozpoczęła słowami „Razem można więcej i lepiej; Razem zawsze bardziej po drodze.” Podkreśliła, że im więcej instytucji jest zaangażowanych w realizację działań tym więcej pomysłów, osób do organizacji, większe możliwości finansowe i tym większy zasięg wydarzenia.

–Gdyby nie trwająca od lat życzliwość i dobra relacja z dyrektorami, nadleśniczymi i innymi pracownikami biura i nadleśnictw RDLP w Lublinie realizacja wielu działań byłaby niemożliwa – w licznych rozmowach i wywiadach wyraża zadowolenie ze współpracy Anna Mikołajko-Rozwałka, Prezes Zarządu Okręgowego LOP w Lublinie. Z kolei dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola niejednokrotnie podkreślał jak bardzo docenia działalność tej najstarszej w Polsce organizacji działającej na rzecz ochrony przyrody. 

Wykład Anety Sławińskiej dotyczył różnorodnych wspólnych działań, głównie o charakterze edukacyjnym, które od lat są z powodzeniem realizowane na terenie lubelskiej dyrekcji. Jest to między innymi przekazywanie darowizn i wspólna organizacja konkursów ,,Mój Las” (w tym roku odbyła się już jego XXIV edycja), ,,Święto Polskiej Niezapominajki’” (XXV edycja) i ,,Barwy jesieni” (III edycja). Leśnicy z naszej dyrekcji zasiadają w jury konkursowym tych wydarzeń, koordynują kwestie logistyczne związane m.in. z transportem uczestników, przygotowują uroczystość wręczania nagród, udostępniają miejsce  i zapewniają poczęstunek dla zaproszonych gości oraz fundują część nagród.

Dzięki zaangażowaniu leśników, w ciągu roku udaje się przeprowadzić, na terenie zarządzanym przez RDLP w Lublinie, sesje edukacyjne pn. „Spotkania przy pomnikach przyrody”, w których uczestniczą przedstawiciele świata nauki. Wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody były również kilkukrotnie organizowane warsztaty dla nauczycieli różnych grup wiekowych połączone z wydaniem konspektów do prowadzenia zajęć z edukacji leśnej. Przedstawiciele LOP w Lublinie uczestniczą w posiedzeniach Komisji Założeń Planu czyli debacie publicznej w sprawie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000” zwoływanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Są także członkami Komisji Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwach. Ponadto, pracownicy RDLP w Lublinie i ZO LOP zasiadają w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody, która jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, działającym przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska.