AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Razem dla Zalewu Zemborzyckiego

Dyrektorzy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej podpisali porozumienie o współpracy w sprawie zagospodarowania terenów przy Zalewie Zemobrzyckim.

Mając na uwadze, że Zalew Zemborzycki jest integralną częścią ekosystemu rzeki Bystrzycy, a jednocześnie stanowi dobro publiczne, które ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Lublina i okolic, dyrektorzy Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie – dr inż. Marek Kamola oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula podpisali stosowne porozumienie. Jego celem jest współpraca w zakresie rewitalizacji zalewu, jako miejsca mającego ogromne znaczenie dla ochrony zasobów wodnych i walorów przyrodniczych, ale również bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Lublina. Zalew to także miejsce, które ma potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Lubelska dyrekcja LP podjęła współpracę, która zmierzać będzie do właściwego wykorzystania miejskiego zbiornika wodnego dla celów przyrodniczych oraz turystycznych, a także dla dobra lokalnej społeczności. Głównym założeniem porozumienia jest pomoc w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych poprzez prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej w celu utrzymania odpowiedniej retencji w zlewni rzeki Bystrzycy i Zalewu Zemobrzyckiego.

–Jesteśmy otwarci na współpracę z różnymi instytucjami z naszego regionu, szczególnie w zakresie projektów służących mieszkańcom Lubelszczyzny, mających na celu poprawę stanu naszego środowiska – podsumowuje dr inż. Marek Kamola.

 

Więcej informacji na stronie Zarządu Regionalnego Gospodarki Wodnej w Lublinie >>tutaj<<