AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Lublinie  

ogłasza publiczny przetarg pisemny

(zbieranie ofert) nieograniczony

na sprzedaż  samochodu  Peugeot Partner – II etap

 

Rok produkcji: 2007

Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)

Moc: 66 kW, (90 KM)

Pojemność: 1560 cm3

Cena wywoławcza  8000 zł (brutto) słownie:  osiem tysięcy zł, cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 31.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl/ogloszenia

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia  2016 roku o godz. 930.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 25.08.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.