AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Przetarg na samochód

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Lublinie  
ogłasza publiczny przetarg pisemny
(zbieranie ofert) nieograniczony
na sprzedaż
 samochodu  Peugeot Partner

 

Rok produkcji: 2007
Przebieg: 251 611 tys. km, (stan na 24.06.2016 r.)
Moc: 66 kW, (90 KM)
Pojemność: 1560 cm3
 
Cena wywoławcza  10000 zł. (brutto) słownie:  dziesięć tysięcy zł

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Peugeot Partner. Nie otwierać przed 09.08.2016 r. godz. 1000" w sekretariacie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie (ul. Czechowska 4, 20-950 Lublin).

Regulamin przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego (zbieranie ofert) nieograniczonego na sprzedaż samochodu Peugeot Partner będącego własnością RDLP w Lublinie oraz wzór formularza ofertowego znajdują się na stronie internetowej RDLP w Lublinie http://www.lublin.lasy.gov.pl.
Termin składania ofert upływa 09 sierpnia  2016 roku o godz. 930.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dnia 09 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000, w pokoju nr 103. Cena wywoławcza obejmuje komplet opon zimowych.

Samochód można obejrzeć przy siedzibie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przy ul. Czechowskiej 4 w Lublinie, w dniu 26.07.2016 w godz. od 1000-1400. W pozostałe dni poprzedzające przetarg, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Dariuszem Mirosławem tel. 81 532 70 31 wew. 105.