AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

PÓŹNA JESIEŃ W LASACH ( GOSPODARKA LEŚNA)

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Sarnaki cz.2

Jesień w pracy leśników nie jest cicha i „martwa”. Jeśli po ścince drzew w lesie następuje odnowienie (co jest obowiązkiem, ale i oczywistym działaniem każdego leśnika), to czy na danym miejscu muszą wyrosnąć te same gatunki drzew, czy może jednak inne? Czym jest odnowienie lasu, co to jest zalesienie i w jakich porach roku najlepiej jest te czynności wykonywać?

Nadleśnictwo Sarnaki, mające gleby dobre oraz średnie, posiada własną szkółkę leśną w Zabużu, co ułatwia procesy odnowienia i zalesienia. Korzysta jednak ono także z sadzonek, wyprodukowanych w szkółce leśnej w Nadleśnictwie Włodawa, bo tam z kolei z nasion sarnackich powstają wspaniałe dęby. Wprawdzie to dęby  ze szkółki kontenerowej, a to świetna pożywka dla łakomej zwierzyny płowej, niemniej dębiny tu są piękne.

Szkodnikiem dla młodnika może być np.  łoś, ale oprócz tego  drzewostan może być zaatakowany przez gorszego szkodnika, jakim są przeróżne owady. Te  trudne sytuacje, nawet jeśli nie są do uniknięcia,  można je przewidzieć. I temu m.in. służy tzw. jesienne poszukiwanie szkodników pierwotnych sosny.

Gość audycji:

- Ireneusz Sójka, zastępca nadleśniczego

Link do audycji:

https://www.rdc.pl/podcast/z-losiem-przez-las-nadlesnictwo-sarnaki-cz-2-5/