AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pomogli tysiącom pacjentów

Niezmiennie dużą popularnością cieszą się „Białe Soboty” organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. W dwunastoletniej historii tej inicjatywy z pomocy lekarzy skorzystało aż 4560 osób.

Inicjatywa zrodziła się dwanaście lat temu, podczas spotkania z grupą lekarzy z lubelskich klinik, na czele z prof. dr hab. Janem Kotarskim. –Grono lekarzy, wielkich pasjonatów obcowania z przyrodą, chciało zrobić coś dla dobra Lasów Państwowych i mieszkańców mniejszych miejscowości położonych na terenie naszej dyrekcji. Zrodziła się idea „Białych Sobót”, które przyszło mi koordynować wspólnie z Józefem Burzyńskim – opowiada dr inż. Andrzej Tyrawski z RDLP w Lublinie, jeden z pomysłodawców tego szczytnego wydarzenia.

Głównym zamysłem organizatorów akcji było dotarcie do mieszkańców miejscowości oddalonych od aglomeracji miejskich. Każdego roku udaje się dotrzeć do osób, które nie mogą na co dzień skorzystać z profesjonalnej opieki medycznej. To duże udogodnienie zwłaszcza dla osób starszych. Dzięki „Białym Sobotom” nie muszą one pokonywać dalekiej drogi do lekarzy z większych miast oraz oczekiwać na wizytę w męczących kolejkach.

Tegoroczną edycję akcji zorganizowano w Suścu, na terenie Nadleśnictwa Józefów. W organizację byli zaangażowani nadleśniczy Stanisław Nawrocki, wójt Gminy Susiec, Zbigniew Naklicki oraz panie Mirosława Kapuścińska i Władysława Długosz, które od wielu lat sprawują pieczę nad miejscowymi Ośrodkami Zdrowia. Mieszkańcy Suśca i okolic mogli skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i badań. W odpowiednio przygotowanych gabinetach lekarskich pomocy udzielali lubelscy lekarze wielu specjalizacji: naczyniowcy, ginekolog, kardiolog, ortopedzi, neurolodzy, urolog oraz laryngolog. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia z porad specjalistów skorzystało 270 pacjentów.

Warto wspomnieć również o innych podmiotach, które włączyły się w organizację „Białej Soboty”. Podziękowania należą się także księżom, którzy informowali społeczeństwo o możliwości udziału w takiej akcji, przedstawicielom samorządów lokalnych, służb mundurowych oraz leśnikom z Nadleśnictwa Józefów. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa na drodze.

Będziemy kontynuować naszą inicjatywę, która w znaczącym stopniu przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku leśników i znakomicie wpisuje się w tegoroczne hasło Lasów Państwowych – Dla Lasu. Dla Ludzi. Cieszą nas pozytywne komentarze uczestników wydarzenia. Dostrzegamy sens naszych działań, dlatego wspólnie z lubelskim środowiskiem lekarskim chcemy nieść pomoc kolejnym pacjentom – zapowiada dyrektor RDLP w Lublinie Jerzy Sądel.