AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Podziękowania dla dyrektora Meinrada Joosa

W dniach 20-22 marca przedstawiciele lubelskiej dyrekcji LP uczestniczyli w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę dyrektora niemieckich lasów we Freiburgu.

Uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę Meinrada Joosa zgromadziło przyjaciół i współpracowników byłego dyrektora lasów we Freiburgu. Wśród nich znaleźli się zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Piotr Mróz i kierownik zespołu ds. gospodarki łowieckiej Andrzej Tyrawski reprezentujący RDLP w Lublinie. Wydarzenie miało wyjątkowy charakter. Minister Leśnictwa Peter Hauk zaprezentował sylwetkę i dorobek zawodowy byłego dyrektora. Pani Wojewoda Bärbel Schäfer podkreśliła: „Jeśli chodzi o Meinrada Joosa to odchodzi na emeryturę Kierownik Wydziału, który wykazywał się pełnym zaangażowanym i pasją do leśnictwa. Ta pasja była poparta pełnym przekonaniem i wiedzą mająca duże znaczenie dla zdrowych lasów oraz naszej jakości życia także kolejnych pokoleń”.

Podczas uroczystości przedstawiona została również nowa dyrektor Anja Peck, która od 1 czerwca obejmie funkcję.

Dyrektor RDLP w Lublinie Marek Kamola przekazał dla Meinrada Joosa list gratulacyjny, w którym wyraził uznanie za dotychczasową współpracę:

W związku z zakończeniem Pana pracy zawodowej i przejściem na zasłużoną emeryturę pragnę w szczególny sposób, wraz ze wszystkimi pracownikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, wyrazić wielkie uznanie dla Pana osiągnięć zawodowych i nieocenionego wpływu na kontakty z leśnikami z Polski.

Chciałbym przy tej okazji podziękować Panu za osobiste zaangażowanie w działalność na rzecz wieloletniego partnerstwa pomiędzy naszą dyrekcją lasów i dyrekcją lasów we Freiburgu. Współpraca ta trwa nieprzerwanie od prawie 25 lat.

Od początku naszego partnerstwa wspólnie realizujemy interesujące programy związane z wymianą leśników. W tym czasie troszczył się Pan osobiście o podtrzymywanie naszych przyjacielskich kontaktów. Przez ten okres poznaliśmy wspólną pracę i zakresy obowiązków leśników, zasoby przyrodnicze i leśne, historię i kulturę obydwu krajów i regionów, a także budowaliśmy wzajemne zrozumienie i przyjazne więzi.

W związku z tym pragnę wyrazić uznanie za dotychczasowe pozytywne i owocne efekty naszej współpracy. Mam nadzieję, że nasze kontakty będą nadal kontynuowane. Jestem przekonany, że przebyta przez Pana droga zawodowa leśnika przyniosła Panu spełnienie i satysfakcję, a następne pokolenia leśników będą jeszcze długo korzystały z Pana wiedzy i leśnego doświadczenia.

W imieniu własnym i wszystkich Lubelskich Leśników – Koleżanek i Kolegów, życzę Panu zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Mam nadzieję, że dalej będzie Pan brał udział w rozwijaniu naszego partnerstwa, które Pan osobiście przez wiele lat budował i pielęgnował.