AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Partnerska współpraca z Austrią

Delegacja RDLP w Lublinie uczestniczyła w polskich obchodach Narodowego Święta Republiki Austrii.

Uroczyste spotkanie upamiętniające to szczególne dla narodu austriackiego wydarzenie zorganizowano w miniony piątek w Warszawie. Uczestniczyło w nim ok. 200 znamienitych gości z kraju i zagranicy. W ich gronie znaleźli się przedstawiciele lubelskiej dyrekcji LP – dyrektor Jerzy Sądel oraz kierownik Zespołu ds. Gospodarki Łowieckiej, Andrzej Tyrawski, odpowiedzialny w biurze RDLP w Lublinie za współpracę międzynarodową.

Lubelscy leśnicy przybyli do stolicy na zaproszenie Ambasadora Republiki Austrii w RP, Wernera Almhofera. To efekt współpracy z austriackim Konsulatem w Lublinie, zapoczątkowanej w kwietniu 2016 roku, wraz z otwarciem tej placówki.

Rozpoczynając oficjalną część uroczystości ambasador Werner Almhofer wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał m.in. do uzyskanej przez Austrię w 1955 roku suwerenności, zwracając również uwagę na owoce relacji między Austrią i Polską. Podczas drugiej części wydarzenia zebranym gościom zaprezentował się kwartet smyczkowy z muzyką Vivaldiego, Mozarta i Strausa.

W rozmowie z dyrektorem RDLP w Lublinie Ambasador Republiki Austrii, Werner Almhofer wspomniał o poruszających wrażeniach z pobytu w Sobiborze podczas zwiedzania miejsca po byłym niemieckim obozie koncentracyjnym, jak również o bogactwie przyrodniczo-leśnym wschodniej Polski. Ambasadorowi Austrii znane jest także zaangażowanie lubelskich leśników w opiekę na grobami z okresu I wojny światowej położonymi na terenach leśnych w wielu nadleśnictwach. Dyrektor Jerzy Sądel zapewnił, że nasze działania w tym zakresie będą kontynuowane, zapraszając ambasadora do odwiedzenia lasów Lubelszczyzny.

Narodowe Święto Republiki Austrii nawiązuje do wydarzeń z 26 października 1955 roku. Po zakończeniu drugiej wojny światowej Austria została podzielona na cztery strefy, które znalazły się pod kontrolą wojsk amerykańskich, brytyjskich, francuskich i radzieckich. W maju 1955 roku podpisano traktat, na mocy którego Austria odzyskała suwerenność. Jego ratyfikacja zakończyła się 27 lipca. Według traktatu wojska okupacyjne miały opuścić Austrię w ciągu 90 dni. Z uwagi na fakt, że dzień ten przypadał na 25 października 1955 roku, od 26 października na terenie państwa nie było już wojsk okupacyjnych. W tym dniu, austriacka Rada Narodowa przyjęła ustawę konstytucyjną o wieczystej neutralności.