AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pamiętamy o Niepodległej

Lubelscy leśnicy aktywnie włączyli się w upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Pracownicy RDLP w Lublinie, pod przewodnictwem dyrektora dr. inż. Marka Kamoli, uczestniczyli w lubelskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się na Placu Litewskim, gdzie delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych (w tym leśnicy), stowarzyszeń i organizacji oraz kombatantów złożyły kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza. W lubelskiej katedrze odprawiono mszę świętą w intencji ojczyzny, której przewodniczył abp Stanisław Budzik.

Po jej zakończeniu, uczestnicy obchodów dnia 11 listopada, w asyście orkiestry wojskowej, kompanii honorowych i pocztów sztandarowych, udali się na Plac Zamkowy, gdzie punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęły się uroczystości z ceremoniałem wojskowym. Zostały one zainaugurowane wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrał wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek:

–Niepodległość to jest płaszczyzna wolności. Niepodległość Polski to jest przestrzeń dla wolności Polaków, którą możemy, ale i powinniśmy wypełniać polskością, polskim językiem, polską kulturą, polską tradycją i zwyczajami, zakorzenionymi w chrześcijaństwie. Po to 101 lat temu nasi ojcowie odzyskiwali niepodległość, po to całe pokolenia przez 123 lata marzyły o niepodległej ojczyźnie. Nie chcieli rozwijać się w innych, obcych państwa. Chcieli być Polakami – podkreślił.

Słowa do zgromadzonych na lubelskim Placu Zamkowym skierowali w okolicznościowych listach Premier Mateusz Morawiecki oraz Prezes Jarosław Kaczyński.

Jednym z punktów programu było przyjęcie przez wojewodę lubelskiego Ognia Niepodległości przywiezionego z Kostiuchnówki na Ukrainie (O Lubelskich Leśnikach, którzy włączyli się w przekazywanie Ognia Niepodległości pisaliśmy w poprzednim artykule).

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości odczytano apel pamięci i wystrzelono salwę honorową. Delegacja lubelskich leśników upamiętniła rodaków poległych w walkach o wolną Polskę składając kwiaty pod pomnikiem „Zaporczyków”.