AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pamiętali o wielkim jubileuszu

Lubelscy leśnicy na różne sposoby czcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Listopad to miesiąc w którym Polacy oddają hołd zmarłym. To czas pamięci o tych, którzy polegli w walkach o odzyskanie i utrwalenie naszej niepodległości. W tym okresie każdego roku obchodzimy jedno z najważniejszych świąt państwowych, nawiązujące do wyzwolenia Polski po 123 latach zaborów. Lubelscy leśnicy porządkowali leśne mogiły i miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenach zarządzanych przez nadleśnictwa. W stulecie odzyskania niepodległości udekorowano mogiły wywieszając przy nich flagi narodowe i zapalając znicze z logo Lasów Państwowych.

Ponadto:

9 listopada oddano do użytku pierwszą część Leśnego Arboretum Niepodległości przy Nadleśnictwie Tomaszów. To popularne miejsce rekreacji i wypoczynku lokalnej społeczności znajdujące się w uroczysku „Siwa Dolina”. Celem projektu było upamiętnienie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego i podkreślenie wkładu leśników w walki o wolną ojczyznę. W tym miejscu 19 marca 1921 roku, Józef Piłsudski odbierał defiladę pułków kawalerii i wręczał ordery Virtuti Militari polskim żołnierzom zasłużonym w wojnie z bolszewikami. Arboretum ma w założeniu spełniać rolę edukacyjną i promować zrównoważoną gospodarkę leśną m.in. poprzez gromadzenie okazów dendrologicznych rodzimych drzew i krzewów, ich ochronę oraz prowadzenie badań przyrodniczych. Obszerną relację z tego wydarzenia można przeczytać na stronie internetowej Nadleśnictwa Tomaszów

W tym samym dniu lubelscy leśnicy uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Szkoły dla niepodległej”, zainicjowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Placówki oświatowe z naszego regionu zasadziły setki „Dębów Niepodległości” przekazanych przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie. W akcję wpisywały się również inne działania, m.in. różnego rodzaju konkursy i przedsięwzięcia mające na celu przypominanie młodym pokoleniom o korzeniach z jakich wyrosła nasza ojczyzna. Zwieńczeniem projektu „Szkoły dla Niepodległej” było wspólne śpiewanie hymnu narodowego we wszystkich szkołach na terenie Lubelszczyzny.

Wyrazem szczególnej wdzięczności dla bohaterskich leśników i wszystkich rodaków walczących o wolną Polskę było odsłonięcie, w dniu 10 listopada br., pamiątkowej tablicy wyrzeźbionej w drewnie oraz zasadzenie „Dębu Niepodległości” przez pracowników Nadleśnictwa Włodawa. Więcej szczegółów o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa