AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pamiętają o tych, którzy odeszli

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych oraz Święto Zmarłych są odpowiednim czasem na chwilę zadumy i refleksji. Dla leśników to także okres porządkowania grobów, mogił i cmentarzy oraz miejsc związanych z martyrologią naszej Ojczyzny.

W granicach administracyjnych RDLP w Lublinie nie ma nadleśnictwa, na terenie którego nie znajdowałoby się choćby kilkanaście miejsc upamiętniających zdarzenia z minionych lat jakie rozgrywały się w leśnych ostępach.

Naszym obowiązkiem jest troska o rozsiane po lasach naszej dyrekcji materialne dowody dorobku minionych pokoleń. W ten sposób możemy wyrazić swoją wdzięczność i szacunek zmarłym, poległym i pomordowanym. Zdarza się, że lubelscy leśnicy oddają hołd nieznanym żołnierzom czy też natrafiają na wcześniej nieodkryte mogiły, ocalając je w ten sposób od zapomnienia – zaznacza dyrektor Zygmunt Byra.

Delegacja pracowników biura RDLP na czele z dyrektorem Byrą zapaliła znicze przy tablicy upamiętniającej „Leśników pomordowanych i poległych w obronie Ojczyzny” znajdującej się nieopodal wejścia do siedziby dyrekcji. Symboliczne płomienie zapłonęły również pod pomnikiem upamiętniającym ofiary polityczne więzienia na Zamku Lubelskim usytuowanym na cmentarzu przy ul. Unickiej. Wśród zamordowanych w lubelskiej katowni NKWD znaleźli się dwaj leśnicy, którzy podczas II wojny światowej pracowali w Dyrekcji LP w Lublinie – por. inż. Czesław Rossiński i por. inż. Wacław Zandfos.  Obaj zostali zabici strzałem w tył głowy wiosną 1945 roku.

Wyrazem pamięci o byłych pracownikach dyrekcji, którzy odeszli do wieczności były znicze pozostawione na ich grobach znajdujących się na lubelskich cmentarzach przy ulicy Lipowej oraz Drodze Męczenników Majdanka.

W akcji porządkowania grobów, mogił i cmentarzy uczestniczyły również wszystkie nadleśnictwa RDLP w Lublinie, nie zapominając zarówno o bohaterach walczących o wolną Polskę, jak i koleżankach i kolegach związanych niegdyś zawodowo z ich jednostkami.

Setki miejsc pamięci jakie znajdują się w lasach Lubelszczyzny świadczą o nierozerwalnych związkach tych terenów z bogatą narodowowyzwoleńczą kartą historii Polski. Wiele z nich jest związanych z burzliwymi wydarzeniami z dziejów naszego narodu i nawiązuje do bohaterskiej działalności leśników, którzy przelewali krew pod biało-czerwonymi sztandarami podczas powstań narodowych i wojen. W naszych lasach znajdują się cmentarze wojenne, pomniki i krzyże oraz miejsca wiecznego spoczynku walczących, mogiły powstańców, prześladowanych za wiarę, żołnierzy I wojny światowej różnych narodowości, ofiar zbrodni hitlerowskich i poległych z rąk NKWD i UB oraz partyzantów, dla których lasy stanowiły często drugi dom. Obecność tego typu obiektów nie może dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że na obszarze RDLP w Lublinie rozegrały się największe bitwy partyzanckie podczas II wojny światowej, a członkowie powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego szukali schronienia w tutejszych lasach stawiając opór sowietyzacji naszej ojczyzny.

Nadleśnictwo Krasnystaw już po raz kolejny przeprowadziło akcję porządkowania grobów i mogił znajdujących się na swoim terenie. Krasnostawscy leśnicy porządkowali groby austriackie, niemieckie i rosyjskie z okresu I wojny światowej, zbiorowe mogiły z czasów II wojny światowej jak i mogiły partyzantów z tego okresu. Symboliczne światełko zostało zapalone również na grobach byłych pracowników tej jednostki.

Nadleśnictwo Zwierzyniec wzięło udział w żywej lekcji historii przyłączając się – wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki organizowanej pod hasłem #SzkołaPamięta. Jej celem było zwrócenie uwagi przedstawicieli młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych związanych z historią małych ojczyzn i lokalnych społeczności. W ramach inicjatywy uczniowie z klas drugich uporządkowali wspólnie z leśnikami miejsca historyczne i pomnik umiejscowiony w uroczysku Starzyzna na obszarze Leśnictwa Smolnik, postawiony w hołdzie poległymi i zamordowanym na tym terenie, którzy oddali swe życie w walce o wolną Polskę. W tym miejscu znajdowała się niegdyś gajówka zamieszkiwana przez dwie rodziny leśników, a w czasie drugiej wojny światowej była ona schronieniem dla partyzantów. W kwietniu 1943 roku Starzyznę spacyfikował oddział wojsk hitlerowskich. Zginęło 16 osób, a pamiątkowa gajówka została doszczętnie spalona.

Dziękuję pracownikom wszystkich nadleśnictw naszej dyrekcji, którzy dołożyli starań, aby zadbać o schludny wygląd grobów, mogił, krzyży i pomników znajdujących się w zasięgu terytorialnym swoich jednostek. Pozostawione kwiaty i zapalone znicze z logo Lasów Państwowych są nie tylko świadectwem naszej pamięci, lecz także wyrazem czci dla poległych, pomordowanych i zmarłych pochowanych w ostępach lasów RDLP w Lublinie. Dzięki leśnikom takie szczególne, przez wielu zapomniane, miejsca nie znikają z leśnego krajobrazu, a nasze działania mogą stanowić wzór dla społeczeństwa do promowania postaw patriotycznych i krzewienia ich wśród przedstawicieli młodego pokolenia Polaków – zauważa dyrektor Byra.