AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pamięć o ofiarach „Małego Katynia”

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, oddał cześć żołnierzom podziemia niepodległościowego zamordowanym na przełomie 1944 i 1945 roku w lesie niedaleko Kąkolewnicy.

Od jesieni 1944 roku do lutego 1945 roku, na terenie Uroczyska Baran stacjonowała II Armia Ludowego Wojska Polskiego. Wraz z nią funkcjonował tam Sąd Wojskowy II Armii, który wydawał wyroki śmierci na żołnierzy AK, WiN, BCh, dezerterów oraz wszystkich uznanych za wrogów ówczesnego ustroju. Skład sądu tworzyli w większości Sowieci oddelegowani ze służby w Armii Czerwonej, ale w ich szeregach nie brakowało polskich żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Przetrzymywanych w nieludzkich warunkach więźniów poddawano bestialskim torturom. 61 z nich skazano na karę śmierci, z czego wykonano 43 wyroki. Żołnierzy podziemia mordowano ze szczególnym okrucieństwem – poprzez strzał w tył lub bok głowy. Dlatego też przez lokalną społeczność miejsce to jest nazywane „Małym Katyniem”. 

W minioną niedzielę, w tym szczególnym miejscu, odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające wszystkich pomordowanych i pochowanych w Uroczysku Baran. Wydarzenie swoim patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda, a list do jego uczestników skierował Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Mszy świętej w intencji poległych przewodniczył ksiądz prof. Edward Walewander. Po jej zakończeniu kontynuowano uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym – odczytano apel poległych, wystrzelono salwę honorową i złożono pamiątkowe wieńce. Kwiaty złożyła także delegacja leśników, na czele z dyrektorem generalnym Andrzejem Koniecznym, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że także dziś należy pielęgnować wartości związane z patriotyzmem i oddawać hołd bohaterom, którzy przelewali krew w imię wolności naszej Ojczyzny.