AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pamięć o bolesnej historii

17 września 1939 roku tragicznie zapisał się w historii naszej ojczyzny. Mimo polsko-sowieckiego paktu o nieagresji, wojska Armii Czerwonej przekroczyły tego dnia granice Rzeczpospolitej realizując założenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Wcześniejsza agresja wojsk hitlerowskich sprawiła, ze nasza ojczyzna stała się ofiarą sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów. Rozpoczął się czas prześladowań, cierpień i długoletniego zniewolenia.

W dniu 79. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę pracownicy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie upamiętnili ofiary zbrodni totalitaryzmu.

Lubelskie obchody rozpoczęły się od mszy św. w intencji ofiar agresji sowieckiej – poległych na Kresach Wschodnich, zamordowanych w Katyniu oraz zmarłych na zesłaniu i w łagrach Sybiru. Nabożeństwo zostało odprawione w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Narutowicza w Lublinie.

Uroczystości z ceremoniałem wojskowym odbyły się przy pomniku Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i okolicznościowych wystąpieniach parlamentarzystów i władz samorządowych odczytano apel poległych, a żołnierze salwą honorową upamiętnili ofiary zbrodni totalitaryzmu.

Wśród delegacji, które złożyły kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza, przy pomniku Matki Sybiraczki oraz przy pomniku Ofiar Katynia znaleźli się pracownicy biura lubelskiej dyrekcji, którzy w sposób szczególny oddali hołd leśnikom poległym podczas największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata.

Podczas II wojny światowej leśnicy zapłacili ogromną daninę krwi. Tuż po zajęciu ziem polskich Sowieci zabili ok. 3000 leśników. Tysiące osób związanych z lasami wraz z członkami swoich rodzin znalazło się wśród Polaków deportowanych na wschód. Największą ofiarę ponieśli leśnicy – oficerowie Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 roku trafili do jenieckich obozów NKWD i decyzją władz sowieckich zostali rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Był wśród nich pierwszy dyrektor naczelny Lasów Państwowych, Adam Loret. Na wszystkich frontach II wojny światowej walczyło ogółem prawie 11 tysięcy leśników. Wielu z nich poniosło śmierć w walce na okupowanych terenach naszej ojczyzny i na frontach II wojny światowej, m,in. w bitwach na terenie ZSRR. Należy również pamiętać o przedstawicielach leśnej profesji zamordowanych przez Niemców oraz o tych, którzy tracili życie już po zakończeniu II wojny światowej, jako żołnierze wyklęci sprzeciwiający się narzuconemu systemowi komunistycznemu.