AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Okazały jubileusz Nadleśnictwa Sobibór

W miniony piątek zorganizowano wydarzenie upamiętniające stulecie istnienia Nadleśnictwa Sobibór połączone z uroczystymi Obchodami Dnia Lasu.

Wprawdzie Nadleśnictwo Sobibór dołączyło do zaszczytnego grona jednostek lubelskiej dyrekcji LP, które mogą pochwalić się stuletnią historią już w 2020 roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa święto przypominające o tym fakcie mogło odbyć się dopiero teraz.

Jubileusz zgromadził wielu gości, wśród których znaleźli się m.in. Senator RP Józef Zając, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Ewelina Dolińska, starosta włodawski Andrzej Romańczuk oraz dyrektor RDOŚ Arkadiusz Iwaniuk i dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Jarosław Szymański. W imieniu dyrektora RDLP w Lublinie Zygmunta Byry w uroczystościach uczestniczył zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Mirosław Waniewski. W gronie gości nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, instytucji współpracujących na co dzień z sobiborskimi leśnikami oraz byłych i obecnych pracowników Nadleśnictwa Sobibór.

Obchody zainaugurowała msza święta w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny w Sobiborze koncelebrowana przez miejscowego proboszcza, ks. Jacka Romanka w asyście kapelana lubelskich leśników, ks. Zygmunta Jagiełło. Zaraz po jej zakończeniu miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Jana Wietrzykowskiego (leśnika zamordowanego w 1939 roku przez członków Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi), Józefa Piekarczyka (leśnika i zarazem żołnierza armii Józefa Piłsudskiego, który zginął w 1942 roku w obozie w Auschwitz) oraz Włodzimierza Gerunga (żołnierza Armii Krajowej więzionego wraz z ojcem w Chełmie, na zamku w Lublinie oraz w obozie koncentracyjnym w Stutthof, który poza lasami sobiborskimi troszczył się o leśne zasoby naszej ojczyzny także na terenie dzisiejszych nadleśnictw Chełm oraz Strzelce).

Wyżej wymienieni leśnicy byli nie tylko zasłużonymi przedstawicielami leśnej profesji zaangażowanymi w działalność konspiracyjną, lecz także nadleśniczymi Nadleśnictwa Sobibór o czym wspomniał obecny nadleśniczy Dariusz Filipczak przytaczając rys historyczny Nadleśnictwa.
Wszystko co udało się stworzyć za sprawą każdego z pracowników przez ostatnie sto lat jest dziedzictwem, które otrzymaliśmy. Z dumą w oparciu o doświadczenie kontynuujemy dotychczasową pracę naszych poprzedników – zaznaczył, dziękując za wytężoną pracę na przestrzeni dziesięcioleci i zwracając uwagę, że losy lasów sobiborskich ściśle wiążą się z bogatą i zarazem bolesną historią samego Sobiboru – z powstańczymi walkami pułkownika Marcina „Lelewela” Borelowskiego, założonym w tej miejscowości niemieckim obozem zagłady, a także obozem pracy.

O historycznym akcencie rozwoju leśnictwa na tym terenie wspomniał również w swoim wystąpieniu wiceminister Marcin Romanowski.
Te 100 lat to kilka pokoleń leśników, którzy z wielkim zaangażowaniem i niekiedy poświęceniem własnego życia pracowali w czasie pokoju i w czasie wojny, żeby budować ten przepiękny kawałek naszej Ojczyzny. Lasy kojarzą się nam z miejscem, które jest mocno związane z historią Polski. Lasy są świadkami ludobójstwa, jakie wydarzyło się podczas drugiej wojny światowej. Ale lasy to też wspaniałe historie nadleśniczych, jakich dzisiaj wspominamy.

Podziękowania dla pracowników Nadleśnictwa Sobibór przekazał w liście skierowanym do uczestników uroczystości p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.
„Wyrażam uznanie dla wszystkich, którzy w ciągu minionych 100 lat współtworzyli wspaniałą historię Nadleśnictwa. Jestem wdzięczny leśnikom, którzy z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem każdego dnia wypełniają piękną misję i ochraniają nasze wielkie dobro narodowe, kształtując przy tym wizerunek Lasów Państwowych (…)” – napisał.

W trakcie oficjalnej części jubileuszu zastępca dyrektora lubelskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej Mirosław Waniewski wręczył zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Sobibór Mariuszowi Szymańskiemu najwyższe leśne odznaczenie jakim jest Kordelas Leśnika Polskiego. Wyróżnienia i podziękowania otrzymali także licznie zgromadzeni emerytowani pracownicy tej jednostki.

Uroczyste obchody uświetnił aktywny udział Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” działającego przy RDLP w Lublinie, a ich zwieńczenie stanowiła wspólna biesiada dająca uczestnikom sposobność do rozmów i wspomnień dotyczących bogatej historii Nadleśnictwa.