AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE

NABÓR NA STAŻ 2019

 

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

egzamin na staż dla absolwentów szkół leśnych

 odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. o godz.10.00

w sali konferencyjnej 14 - 15

w budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

(ul. Akademicka 15, 20-400 Lublin)

 

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

  1. zagospodarowania lasu,
  2. ochrony lasu,
  3. ochrony przyrody,
  4. urządzania lasu,
  5. użytkowania lasu,
  6. ustawy o lasach.

 

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) – zestawy oddzielne dla absolwentów szkół średnich i wyższych.

Osoby przystępujące do egzaminu, będą proszone o okazanie dowodu tożsamości.

 

W przypadku absolwentów  ubiegających się o przyjęcie na staż, którzy nie złożyli w stosownym terminie wszystkich wymaganych dokumentów, wyznacza się dodatkowy czas na ich uzupełnienie - tj. najpóźniej dzień egzaminu, tj. 16.10.2019 r.

 

Jednocześnie – w związku z dużą liczbą podań o przyjęcie na staż, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że pula miejsc dla absolwentów szkół średnich wynosi 10 % wszystkich miejsc (5 osób). 90 % będzie przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych.