AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Odsłonięcie Pomnika Pamięci Żołnierzy AK-WIN w Szaniawach-Poniatach

3 października 1946 roku w miejscowości Szaniawy-Poniaty kilkudziesięcioosobowy odział AK-WIN przeprowadził akcję o kryptonimie "Mitropa" zatrzymując wojskowo-dyplomatyczny pociąg rosyjski.

Bez rozlewu krwi rozbrojono ponad 200 żołnierzy Armii Czerwonej, w tym generałów i kilku wysokich rangą funkcjonariuszy NKWD. W odwecie za akcję wydano rozkaz likwidacji oddziału, uruchomiono do tego celu jednostki NKWD i UB z całego Podlasia, które wytropiły partyzantów. Decydującą bitwę stoczono 5 października 1946 r. w Kiełbaskach, gdzie polskie oddziały zostały rozbite.

W niedzielę, 2 października, w 70 rocznicę ww wydarzeń, w Szaniawach-Poniatach odbyło się uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci Żołnierzy AK-WIN Obwód Łuków. Pomnik stanowi dowód pamięci o tych Polakach, którzy nie mogąc pogodzić się z powojenną rzeczywistością nawet za cenę własnego życia, chcieli przywrócić Polsce wolność.

– Chcemy, aby dla naszej społeczności było to miejsce wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń. Miejsce, które nie będzie nas dzielić, lecz jednoczyć. Miejsce, w którym będziemy krzewić w nas pamięć o wszystkich Polakach, którzy przyczynili się do tego, że teraz żyjemy w Polsce wolnej i demokratycznej – mówią pomysłodawcy i organizatorzy uroczystości.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie: Grzegorz Lenart (z-ca dyrektora ds. ekonomicznych), Tomasz Bylina (nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska), Jerzy Lewicki (z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec), Waldemar Czajka (leśniczy z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski) oraz Grzegorz Falkowski (podleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski). Złożyli pod pomnikiem wieńce w imieniu dyrektora RDLP w Lublinie, Jerzego Sądla.

Anna Sternik, rzecznik RDLP w Lublinie