AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Odnowienia naturalne oczkiem w głowie leśników

Systematycznie rośnie udział naturalnych odnowień lasów. Każdego roku stanowią one kilkanaście procent wszystkich odnowień wykonywanych na terenie lubelskiej dyrekcji.

Przekazywana z pokolenia na pokolenie sztuka leśna oraz lata doświadczeń pozwalają leśnikom coraz lepiej podpatrywać przyrodę i coraz skuteczniej z nią współpracować. Owocem takiego współdziałania są właśnie odnowienia naturalne.  
Ze względu na łatwiejsze uzyskanie oczekiwanego celu hodowlanego w postaci stabilnego drzewostanu o składzie gatunkowym pożądanym w danym miejscu ten sposób odnawiania lasów traktujemy priorytetowo – zaznacza Janusz Schab, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej RDLP w Lublinie, który przewiduje, że w bieżącym roku lubelskim leśnikom ponownie uda się przekroczyć planowany rozmiar odnowień naturalnych. –Na szczęście po bardzo suchym kwietniu, w maju mieliśmy znacznie więcej opadów, co w okresie kiełkowania nasion jest czynnikiem niezbędnym do uzyskania dobrego młodego pokolenia lasu pochodzącego z pełnowartościowego drzewostanu macierzystego.

Odpowiednia wilgotność gleby nie jest jedynym czynnikiem decydującym o powodzeniu odnowień naturalnych. Naturze muszą także pomóc leśnicy. Już na etapie planowania zrębu wyznaczają oni drzewa nasienne charakteryzujące się dobrze rozwiniętymi koronami i systemem korzeniowym. Są one gwarantem obrodzenia w jak największą ilość szyszek, z których powstanie duża ilość nasion. Równie istotne jest właściwe przygotowanie gleby.

Na sukces odnowień naturalnych składają się nie tylko ponadprzeciętne cechy wyróżniające dany drzewostan na tle pozostałych, lecz także uwarunkowania siedliskowe. Prawdopodobieństwo udanego powstania nowego pokolenia lasu na siedlisku borowym będzie dużo wyższe niż w przypadku siedlisk żyznych, na których przeszkodę w rozwoju siewek może stanowić bujna roślinność runa leśnego. 

Największy udział gatunkowy odnowień naturalnych wykonywanych przez nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji LP stanowi sosna (niespełna 70%). Udane odnowienia naturalne sosny z reguły zapewniają wyhodowanie drzewostanów wysokiej wartości hodowlanej i technicznej, dlatego tak ważny jest monitoring urodzaju i właściwa pielęgnacja powierzchni po obsiewie zakończonym powodzeniem. Konieczność przerzedzania czy wykaszania chwastów stworzy nowopowstałemu drzewostanowi dobre warunki do rozwoju, wzmacniając jego trwałość oraz odporność na czynniki zewnętrzne, m.in. w postaci grzybów czy owadów. W przypadku wysokiego stanu liczebności zwierzyny płowej na danym terenie, wskazane jest zabezpieczenie odnawianej powierzchni skutecznymi metodami stosowanymi od lat w Lasach Państwowych.

Poza sosną w lasach RDLP w Lublinie, w mniejszym stopniu, stosowane są również odnowienia naturalne jodły, brzozy, dębu, buka czy olszy.
Od 1990 roku w LP systematycznie wzrasta udział odnowień naturalnych, co obserwujemy rokrocznie na przykładzie lasów lubelskiej dyrekcji. Nasi leśnicy starają się wykorzystywać je w optymalnym zakresie. Odnowienie lasu samosiewem to duże wyzwanie, którego sukces zależy od wielu czynników. Właściwa umiejętność odczytywania przyrody pozwala z dużym prawdopodobieństwem założyć jak nowe pokolenie lasu powstałe w ten sposób będzie wyglądać w przyszłości, a przy odpowiedniej pielęgnacji trwałość upraw powstałych w wyniku odnowień naturalnych jest bardzo wysoka – informuje zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. ekonomicznych, Piotr Mróz.