AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Oddali cześć Żołnierzom Wyklętym

1 marca odbył się Zjazd Sprawozdawczy ZLP Okręgu Lubelskiego na terenie OEE „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.

Dyrektor Marek Kamola wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych Piotrem Mrozem uczestniczyli w Zjeździe Sprawozdawczym Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego obywającego się w Janowie Lubelskim. Podczas spotkania dyrektor przedstawił kierunki działań, jakie zamierza przyjąć jako Dyrektor RDLP w Lublinie. Przypomniał zgromadzonym etos leśnika, czyli wartości, jakimi powinien kierować się każdy pracownik Lasów Państwowych.

Priorytetem w firmie jest dla mnie człowiek i praca zespołowa. Bo tylko dzięki wspólnej pracy na rzecz polskich lasów będą one w dobrej kondycji - podkreślał dyrektor.

Zaznaczył również, że ceni sobie wśród pracowników wzajemny szacunek, profesjonalizm, odpowiedzialność i lojalność. Zapowiedział także współpracę ze związkami:

Jestem otwarty na konstruktywne rozwiązania dotyczące polepsza jakości pracy w LP.

Ze względu na datę spotkania, w swoim wystąpieniu poruszył również ważne zagadnienie. Opowiedział o genezie i istocie polskiego święta państwowego, czyli Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – ustanowionego na dzień 1 marca.

Głos zabrał również Zastępca Dyrektora Piotr Mróz, który podsumował rok 2018. Podziękował leśnikom za dotychczasową pracę i dobry wynik finansowy.

Obrady zakończyły się uroczystym złożeniem kwiatów przez delegację z RDLP w Lublinie oraz przedstawicieli ZLP pod pomnikiem Leśników Pomordowanych i Poległych za Wolną Polskę przed Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”.