AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Ochotnicy pomagają w sadzeniu lasów

Nie brakuje chętnych do udziału w akcjach sadzenia nowych pokoleń lasu organizowanych w ramach różnych inicjatyw przez leśników z terenu lubelskiej dyrekcji.

Oprócz planowego sadzenia wykonywanego na bieżąco przez leśników i pracowników zakładów usług leśnych, do powiększania naturalnych zasobów naszego kraju podczas okolicznościowych wydarzeń przyczyniają się reprezentanci placówek oświatowych i pracownicy instytucji.

Nadleśnictwo Rudnik włączyło się w realizację projektu „Nie będzie nas – będzie las” realizowanego wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku. Uczniowie klas piątych zaangażowali się w odnawianie powierzchni leśnych sadzonkami sosen, świerków i brzóz.

Dzięki akcji #1000DrzewNaMinutę, pracownicy Nadleśnictwa Sarnaki posadzili nowe pokolenie dębów razem z uczniami tamtejszej szkoły podstawowej oraz liceum w Siedlcach. Dzięki zaangażowaniu młodzieży odnowienia terenów leśnych przeprowadzono także w Nadleśnictwie Mircze (wspólnie ze szkołą mundurową), Nadleśnictwie Strzelce (razem z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża) oraz Nadleśnictwie Rozwadów (przy udziale przedszkolaków).

Lubelscy leśnicy posadzą nowy las także w ramach akcji #ZasadźSięNaZdrowie organizowanej przez Lasy Państwowe razem z Państwową Inspekcją Sanitarną. Już w najbliższy piątek, na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski, pomogą im w tym pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz jej powiatowych oddziałów.

To budujące, że jest tak wielu ochotników, którym podobnie jak leśnikom, zależy na tym by zachować nasze lasy w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń. Cieszy w szczególności postawa najmłodszych mieszkańców naszej ojczyzny zaangażowanych w akcje wspólnego sadzenia drzew. Mimo, że takie inicjatywy mają symboliczny wymiar, to faktem jest, że każda z osób, która w nich uczestniczy, przyczynia się do zwiększenia lesistości naszej ojczyzny i poprawy stanu środowiska naturalnego – tłumaczy dyrektor lubelskiej dyrekcji LP, dr inż. Marek Kamola.

W 2019 roku na terenie RDLP w Lublinie zostanie posadzonych ogółem ponad 23 mln sadzonek. Należy pamiętać, że z myślą o urozmaicaniu ekosystemów leśnych oraz zwiększaniu ich zdrowotności i odporności, sadzimy coraz więcej gatunków drzew liściastych, systematycznie zwiększając ich ogólny udział w składzie gatunkowym drzewostanów.