AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O zagrożeniu pożarowym w lasach w aplikacji mobilnej

Instytut Badawczy Leśnictwa publikuje od niedawna komunikaty dotyczące zagrożenia pożarowego w aplikacji mobilnej Ostrzegator.

Komunikaty tworzone są dla każdej z 60 stref prognostycznych, a następnie publikowane na terenie tych stref. Pozwala to na przekazanie informacji o zagrożeniu bezpośrednio w miejscu jego występowania, do wszystkich znajdujących się tam osób.

Aplikacja zawiera wiele innych komunikatów, np.:

  • o zagrożeniu powodziowym,
  • o zagrożeniu lawinowym,
  • o planowanych przerwach w dostawie wody, prądu, gazu itp.,
  • o zdarzeniach drogowych, powodujących znaczne ograniczenia ruchu,
  • o innych sytuacjach monitorowanych przez centra kryzysowe,
  • o wycofaniu z obrotu produktów leczniczych,
  • o produktach niebezpiecznych.

 

Ostrzegator może być pobrany bezpłatnie na oprogramowanie Android i iOS ze strony aplikacji. Użytkowanie aplikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

W związku z utrzymującą się suszą na terenie całego kraju zachęcamy wszystkich do bieżącego sprawdzania zagrożenia pożarowego i zachowania szczególnej uwagi na terenach leśnych, aby uniknąć zaprószenia ognia skutkującego pożarem.

Aktualną sytuację dotyczącą zagrożenia pożarowego w kraju możecie sprawdzić >>tutaj<<, na terenie lubelskiej dyrekcji LP >>tutaj<< , a o wprowadzonych zakazach wstępu do lasu >>tutaj<<.

 

 

Statystyki pożarowe w lasach RDLP w Lublinie (stan na 12.07.2019 r.):

Liczba pożarów: 104 (w całym 2018 r. było ich 128)

Powierzchnia ogólna objęta pożarem: ponad 72 ha

Największa liczba pożarów na terenie Nadleśnictw: Chotyłów (19), Rozwadów (18), Puławy (17)