AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Z Łosiem przez las – Nadleśnictwo Janów Lubelski cz.4

Zakończył się projekt: W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich, realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, we współpracy z Nadleśnictwem Janów Lubelski. Trwał od 1 stycznia 2015r do 31 grudnia 2019r na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Głównym celem projektu była kompleksowa ochrona bagien i torfowisk, wraz z ich cenną florą i fauną na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich a także na obszarze specjalnej ochrony ptaków. Działania podjęte w projekcie miały też na celu zachowanie siedlisk gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem takich jak: sasanka otwarta, kumak nizinny, traszka grzebieniasta. Ponadto zdobywano informacje przyrodnicze o innych cennych gatunkach występujących w obszarze.

Jednym z wielu celów projektu było podniesienie świadomości w zakresie ochrony przyrody bioróżnorodności obszarów Natura 2000. Duży nacisk  położony został  na zdobycie poparcia lokalnej społeczności dla idei ochrony przyrody oraz wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000.

Projekt był współfinasowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Life+ oraz ze środków NFOŚiGW.

W audycji usłyszymy m.in.  jakiego  typu działania w dziedzinie ochrony czynnej zostały przeprowadzone w ramach projektu. Mowa też  o kontynuacji niektórych przedsięwzięć i o wnioskach naukowych z przeprowadzonych badań i prac.

 

Goście programu:

- Ewa Flis- Martyniuk, st. specjalista SL ds. ochrony przyrody w Nadleśnictwie Janów Lubelski

- Tomasz Wąsik, naczelnik Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ w Lublinie

 

 Link do audycji