AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O nowych przepisach w zakresie zdrowia roślin

Z inicjatywy Wydziału Gospodarki Leśnej, w biurze RDLP w Lublinie zorganizowano szkolenie dla zastępców nadleśniczych, które dotyczyło zagadnień związanych ze zdrowiem roślin.

W spotkaniu, które otworzył zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosław Waniewski uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, dr hab. Teresa Wyłupek wraz z pracownikami – kierownikiem Działu Nadzoru Fitosanitarnego, Markiem Wylaziem oraz kierownikiem Działu Ochrony Roślin i Techniki, Mirosławem Nakoniecznym.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, dlatego też prelegenci zapoznali zebranych z najważniejszymi informacjami z tego zakresu, wspominając o m.in. globalnym znaczeniu otaczającej flory, rosnących zagrożeniach dla zdrowia roślin wynikających z chorób wirusowych i bakteryjnych oraz szkodach jakie powoduje działalność owadów inwazyjnych. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono na omówienie zmian w systemie kontroli zdrowia roślin z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych. Szczególnie istotne dla lubelskich leśników było zapoznanie się z zasadami paszportowania leśnego materiału rozmnożeniowego.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, uczestnicy narady omówili jeszcze obowiązujący Regionalny Program Szkółkarski realizowany w latach 2015-2024 oraz gospodarkę łąkowo-rolną prowadzoną na terenie lubelskiej dyrekcji LP.

Dziękujemy pracownikom WIORiN w Lublinie za kompleksowe wprowadzenie nas w tematykę związaną ze zdrowiem roślin. Zastępcy nadleśniczych otrzymali solidną dawkę cennych informacji, które będą mogli wykorzystać w codziennej realizacji założeń gospodarki leśnej. Jako że omawiana tematyka jest ściśle związana z działalnością Lasów Państwowych, jesteśmy zobowiązani do poszerzania swojej wiedzy odnośnie wszelkich zmian w tym zakresie – podsumował Mirosław Waniewski.