AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O gospodarowaniu w lasach Roztocza

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie była gospodarzem tegorocznej Krajowej Narady Hodowlanej. Tematem przewodnim części terenowej była prezentacja odnowień naturalnych jodły i buka na przykładzie drzewostanów w Nadleśnictwie Zwierzyniec.

Krajowe Narady Hodowlane już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Lasów Państwowych. Coroczne spotkania naczelników wydziałów gospodarki leśnej z całego kraju są znakomitą okazją do podsumowania zeszłorocznych działań z zakresu hodowli lasu oraz dyskusji o bieżących problemach i zadaniach planowanych do realizacji w kolejnym roku.

Miejscem tegorocznej narady był Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski. Spotkanie otworzył naczelnik Wydziału Hodowli Lasu DGLP Krzysztof Rostek, który powitał leśników przybyłych z całej Polski na teren RDLP w Lublinie. W gronie uczestników wydarzenia był także zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej, Bogusław Piątek. Lubelską dyrekcję LP reprezentował zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, Mirosław Waniewski oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej.

Pierwszy dzień został przeznaczony na tzw. część referatową narady, podczas której referenci omówili najważniejsze zagadnienia z zakresu, m.in. genetyki, nasiennictwa i selekcji i szeroko pojętego rozwoju szkółkarstwa w Lasach Państwowych. W dalszej części tematami były treści związane z certyfikacją gospodarki leśnej, gospodarką wodną w lasach czy problematyką nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wygłoszone referaty stanowiły pokaźny materiał do dyskusji i wniosków.   

W drugim dniu narady uczestników czekał wyjazd na teren Nadleśnictwa Zwierzyniec. Tamtejsi leśnicy zaprezentowali sposoby odnowienia i pielęgnowania w charakterystycznych dla tego obszaru drzewostanach jodłowych i bukowych.
Powstały one w ramach wcześniej rozpoczętego procesu przebudowy drzewostanów sosnowych w celu maksymalnego wykorzystania naturalnych możliwości produkcyjnych siedliska leśnego. Leśnicy z całej Polski zobaczyli również jodłową uprawę testującą – informuje naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej, Janusz Schab.

Interesująca była też wizyta w wyłuszczarni nasion, której historia sięga początków XX wieku i nawiązuje do czasów świetności Ordynacji Zamojskiej. Dziś wchodzi ona w skład Leśnego Ośrodka Nasiennego Nadleśnictwa Zwierzyniec wyposażonego w nowoczesny sprzęt, który poza zastosowaniem metod tradycyjnych pozwala także na ocenę nasion drzew z wykorzystaniem promieni Roentgena. Niezwykle wartościowym przerywnikiem objazdu terenowego było zwiedzanie Zamościa nazywanego „Perłą Renesansu” oraz wizyta w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej oraz w miejscach związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi i martyrologią narodu polskiego.
Mam nadzieję, że narada spełniła swoje zadanie i stała się inspiracją do doskonalenia gospodarki leśnej, a roztoczańskie ostępy pozostawiły w pamięci wszystkich uczestników dobre wrażenie i miłe wspomnienia. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, zaś Dyrekcji Generalnej LP – za powierzenie nam roli gospodarza ­– podsumowuje Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.