AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O gospodarce szkółkarskiej na terenie lubelskiej dyrekcji

Kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za gospodarkę szkółkarską w nadleśnictwach RDLP w Lublinie uczestniczyło w szkoleniu, które odbyło się w biurze lubelskiej dyrekcji LP.

Spotkanie dla leśniczych szkółkarzy oraz pracowników nadleśnictw zajmujących się ewidencją produkcji szkółkarskiej w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych zorganizowano z inicjatywy Wydziału Gospodarki Leśnej. Jednodniowe seminarium zainaugurował zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej, dr inż. Mirosław Waniewski, który zwrócił uwagę na najistotniejsze kwestie z zakresu szkółkarstwa, selekcji i nasiennictwa oraz cele jakie powinny przyświecać szkółkarzom w codziennej pracy podkreślając, że wykonują oni zadania ważne dla całej gospodarki leśnej.

Podczas szkolenia przypomniano zebranym założenia obowiązującego na terenie naszej dyrekcji Regionalnego Programu Szkółkarskiego na lata 2016-2025 oraz wspomniano o kierunkach działania, które należy realizować w ramach Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce obowiązującego do 2035 roku. Wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom związanym z produkcją szkółkarską – jej ewidencjonowaniem i oceną czy też zasadami planowania i obrotu sadzonkami.

Uczestnicy szkolenia otrzymali wiele wartościowych informacji z zakresu gospodarki szkółkarskiej, które będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji nad kształtem rozwoju hodowli lasu w nadleśnictwach RDLP w Lublinie. Naszym zadaniem jest by zwiększać efektywność działań podejmowanych w tym zakresie, mając na uwadze dobro leśnictwa i polskiej przyrody ­– podsumował Mirosław Waniewski.