AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O gospodarce leśnej w teorii i praktyce

Szeroki zakres zagadnień z zakresu gospodarki leśnej poruszono podczas narady nadleśniczych lubelskiej dyrekcji, którą zorganizowano na terenie nadleśnictw Janów Lubelski i Gościeradów.

Spotkanie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych RDLP w Lublinie miało charakter terenowy. Zaraz po oficjalnym rozpoczęciu narady w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” jej uczestnicy wyruszyli w teren, aby zobaczyć powierzchnie wytypowane przez organizatorów, które wiązały się z omawianą tematyką.

W pierwszym dniu zebranym zaprezentowano m.in. sposoby pielęgnacji upraw, młodników i zagospodarowania ekotonów oraz wybrane rozwiązania wykorzystywane przez leśników w hodowli lasu. Wiele miejsca poświęcono także metodom odnowienia lasu po zastosowaniu rębni. Przejazd drogą wojewódzką Kraśnik – Stalowa Wola był przyczynkiem do dyskusji o strefach oddzielających las od pasa drogowego, a także o estetyce i odbiorze naszych lasów przez społeczeństwo. Zainteresowanie wśród nadleśniczych wzbudziła prezentacja współczesnego bartnictwa w oparciu o użytkowane od dłuższego czasu barcie leśne.

W programie narady znalazł się akcent patriotyczny. Delegacja lubelskich leśników na czele z dr inż. Mirosławem Waniewskim, zastępcą dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej, złożyła kwiaty na zbiorowej mogile we wsi Szczecyn, oddając hołd mieszkańcom tej miejscowości pomordowanym przez Niemców w 1944 roku, w odwecie za współpracę z partyzantami.

Drugi dzień upłynął pod znakiem dyskusji o zagospodarowaniu powierzchni poklęskowych i drogownictwie leśnym na przykładzie Nadleśnictwa Gościeradów. Dwudniowe spotkanie zakończyła prezentacja produkcji kontenerowej prowadzonej w Szkółce „Marynopole”.
Za nami niezwykle owocna narada, podczas której poruszyliśmy wiele istotnych aspektów związanych z naszą codzienną pracą. Mam nadzieję, że tego typu inicjatywy będą miały charakter cykliczny, bowiem nie ma lepszego miejsca niż las do dyskusji nad udoskonalaniem leśnictwa i rozwiązaniach, które należy stosować w gospodarce leśnej – podsumował zastępca dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.