AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

O ekologicznej przyszłości Lubelszczyzny

O tym w jaki sposób polityka ekologiczna może przyczynić się do rozwoju regionu dyskutowano podczas konferencji „EKO-Lubelskie 2030”.

Wydarzenie z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

W trakcie uroczystego otwarcia spotkania, marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski, wspomniał, że ekologia to wielka szansa dla Lubelszczyzny. Powinniśmy wykorzystywać potencjał ekologiczny województwa lubelskiego do jego rozwoju – zaznaczył.

Podobnego zdania był minister Kowalczyk. W jego opinii działania proekologiczne idą w parze z rozwojem naszej gospodarki.
Niektórzy myślą, że troska o ochronę środowiska jest wbrew rozwojowi gospodarczemu. Nic bardziej błędnego. Troska o ochronę środowiska może być stymulatorem rozwoju gospodarczego – podkreślił, wyrażając nadzieję, że Lubelszczyźnie uda się wykorzystać możliwości drzemiące w tym regionie. Minister środowiska zwrócił również uwagę na istotną rolę jaką w ochronie ojczystej przyrody pełnią na co dzień leśnicy. –To leśnicy są najlepszymi osobami, które chronią przyrodę. Lasy Państwowe pełnią oprócz ochronnej i społecznej również funkcję gospodarczą. Dostarczają drewno dla przemysłu. Jest to doskonały przykład polityki proekologicznej – mówił.

Poza ministrem Henrykiem Kowalczykiem, w gronie prelegentów uczestniczących w panelu dyskusyjnym znaleźli się: radny sejmiku wojewódzkiego, Leszek Kowalczyk, dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola, przedstawiciele władz samorządowych w osobach burmistrza Nałęczowa, Wiesława Pardyki i wójta Gminy Wólka, Edwina Gortata oraz reprezentant Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, Michał Pietrzak.

Debacie, której moderatorem był dr hab. Marcin Szewczak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z uwagą przysłuchiwali się studenci leśnictwa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie razem z władzami akademickimi Wydziału Agrobioinżynierii, pracownicy Lasów Państwowych z terenu lubelskiej dyrekcji, a także przedstawiciele mediów i lokalnych społeczności. 

W dyskusji przewinęło się wiele istotnych dla ochrony środowiska tematów, takich jak m.in. wizja funkcjonowania polityki ekologicznej w naszym państwie, kwestia bezpieczeństwa ekologicznego i rozwiązań proponowanych w tym zakresie przez rząd, sprawy związane z emisją dwutlenku węgla, ochroną gleb i wód oraz nielegalnymi wysypiskami śmieci.

Referenci stwierdzili jednomyślnie, że w strategii rozwoju województwa lubelskiego powinno znaleźć się miejsce dla polityki leśnej. Zadowolenia z tego faktu nie krył dyrektor Marek Kamola, który dziękując ministrowi za miłe słowa pod adresem braci leśnej, wspomniał o roli Lasów Państwowych w polityce ekologicznej. –Do naszych zadań należy przede wszystkim korzystanie w sposób zrównoważony z zasobów środowiska oraz ograniczanie wpływu zmian klimatycznych i adaptacja do tych zmian przez leśnictwo – mówił. 

Konferencja ma być przyczynkiem do podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju Lubelszczyzny, w które ma zaangażować się wiele podmiotów, w tym m.in. Urząd Marszałkowski oraz RDLP w Lublinie.