AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Nowe pomniki przyrody w nadleśnictwach lubelskiej dyrekcji

Liczy sobie ok. 205 lat, a jego pierśnica wynosi aż 360 cm. Takie okazałe parametry posiada dąb szypułkowy „Powstaniec”, który dołączył niedawno do grona nowych pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Kraśnik.

Wniosek kraśnickich leśników spotkał się z aprobatą miejscowej Rady Gminy, która przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Na jej mocy drzewo porastające grunty nadleśnictwa w miejscowości Stróża będzie od tej pory podlegało ochronie prawnej.

Z racji wieku, pokaźnych rozmiarów dąb był prawdopodobnie świadkiem wielu historycznych wydarzeń, także tych związanych z powstaniem styczniowym i urzędującymi w Stróży ordynackimi leśnikami. Dla upamiętnienia jednego z największych i najbardziej znaczących zrywów narodowowyzwoleńczych w historii naszej Ojczyzny oraz w hołdzie leśniczemu klucza Strużecko–Turobińskiego Ordynacji Zamoyskiej, majorowi Hermanowi Wagnerowi, Nadleśnictwo Kraśnik zaproponowało, aby nowy pomnik przyrody nosił nazwę „Powstaniec”.

Herman Wagner urodził się 11 grudnia 1824 r. w Krakowie. W latach 1843-1846 odbywał praktyki jako stażysta leśnictwa w dobrach Rembielice Szlacheckie, które należały do hrabiego Raszyńskiego, następnie do 1860 r. pracował jako leśniczy leśnictw Krzyśko i Rembielice. Wiosną 1860 r. objął stanowisko leśniczego klucza Stróżecko-Turobińskiego Ordynacji Zamojskiej, które sprawował do lipca 1863 roku. Był organizatorem dużego oddziału powstańczego formowanego w okolicach Kraśnika oraz adiutantem pułkownika Tomasza Wierzbickiego w bitwach pod Polichną i Kaniwolą, który raniony w jednej z tych bitew przekazał pieczę nad kilkusetosobowym oddziałem mianowanemu na majora leśniczemu Wagnerowi. Bohaterski leśnik uczestniczył wraz ze swoim oddziałem w zwycięskich bitwach powstania styczniowego pod Chruśliną (2 sierpnia 1863 r.) i Żyrzynem (8 sierpnia 1863 r.). Żyrzyńskie zwycięstwo jest uważne przez historyków za jeden z naszych największych triumfów podczas powstańczej batalii. 24 sierpnia 1863 r., w trakcie bitwy pod Fajsławicami, major Herman Wagner dostał się do rosyjskiej niewoli razem z innymi powstańcami i został zesłany do Saratowa bez prawa powrotu do kraju. Najprawdopodobniej tam zmarł. Pomnikowy dąb jest więc symbolicznym żywym pomnikiem, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom o postaci zasłużonego leśnika-dowódcy oraz jego powstańców.

„Powstaniec” nie jest jedynym nowym pomnikiem przyrody jaki powołano ostatnio na terenie RDLP w Lublinie. Na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej, w granicach Nadleśnictwa Nowa Dęba, status tego typu ochrony otrzymały 22 drzewa, które mają w większości ponad 150, a nawet 200 lat. O objęcie ich ochroną zawnioskowali przedstawiciele Stowarzyszenia Wolne Rzeki.