AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Nowe oznaki Straży Leśnej

Strażnicy leśni z terenu lubelskiej dyrekcji otrzymali oznaki identyfikacji indywidualnej.

Uroczystego wręczenia nowych atrybutów Straży Leśnej dokonano podczas narady podsumowującej zeszłoroczne osiągnięcia w zwalczaniu szkodnictwa leśnego na terenie lubelskiej dyrekcji LP, która odbyła się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”. Lubelscy strażnicy odebrali „blachy” z rąk dr inż. Mirosława Waniewskiego, zastępcy dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej.

Tym samym udało się urzeczywistnić starania dyrektora generalnego LP dr inż. Andrzeja Koniecznego, który nie krył zadowolenia z faktu, że nowe oznaki identyfikacji indywidualnej trafiły do wszystkich strażników leśnych w Polsce.  To jest godność, to jest siła i to jest honor. I niech dla każdego będzie wyznacznikiem. To są nasze wartości. To jest nasze godło – zaznaczył dyrektor Konieczny przekazując oznaki dyrektorom regionalnym, podczas Krajowej Narady LP, którą zorganizowano na początku września w Ossie.

Ten historyczny symbol Straży Leśnej wraca po 28 latach w innej formie – z godłem państwowym na awersie i unikalnym numerem przyporządkowanym do każdego strażnika w kraju. –To powrót do korzeni i dawnych tradycji podkreślający rangę służby na rzecz ochrony naszego wspólnego dobra jakim są lasy. Oznaka zobowiązuje do godnego wypełniania swoich obowiązków w imię ojczystej przyrody. Strażnicy powinni nosić ją z dumą i szacunkiem pamiętając o wartościach wpisanych w etos polskiego leśnika – twierdzi dyrektor lubelskiej dyrekcji LP, dr inż. Marek Kamola

Według zapowiedzi DGLP, następnym krokiem związanym ze Strażą Leśną ma być podpisanie zarządzenia w sprawie określenia organizacji i zakresu jej działania oraz szczegółowych zasad szkolenia strażników leśnych.