AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Noc sów z lubelskimi leśnikami

Nadleśnictwa RDLP w Lublinie zaangażowały się w organizację tegorocznej edycji Nocy Sów. Wydarzenie, którego inicjatorem było Stowarzyszenie Ptaki Polskie cieszy się coraz większą popularnością.

Od ośmiu lat pasjonaci ornitologii i miłośnicy przyrody na terenie całego kraju wspólnie odkrywają świat tych charakterystycznych ptaków, opowiadając o poszczególnych gatunkach i ich biologii, metodach badań i ochrony oraz o roli jaką odgrywają w polskiej kulturze. Inicjatywa odbywa się w okresie wzmożonej aktywności sów, a nocne wyjścia terenowe umożliwiają uczestnikom wydarzenia ich poznawanie, nasłuchiwanie i wabienie w naturalnych warunkach bytowania.

Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku w organizację przedsięwzięcia włączyły się jednostki lubelskiej dyrekcji LP. Nadleśnictwo Kraśnik przygotowało tegoroczną „Noc Sów” wspólnie z Opolskim Centrum Kultury i pasjonatem ornitologii z Opola Lubelskiego, Robertem Błaszczykiem, który ptakami interesuje się już od ponad 30 lat. –Dziękuję za pomoc Nadleśnictwu Kraśnik w organizacji naszego wydarzenia, dzięki któremu mogliśmy zainteresować przyrodą zarówno dorosłych, jak i dzieci, uświadamiając im, że ptaki też mogą być przedstawiane w pozytywnym świetle. Wspólnie z leśnikami i pracownikami Centrum Kultury pokazaliśmy w jaki sposób każdy z nas może przyczynić się do ochrony naszego środowiska naturalnego – podsumowuje Robert Błaszczyk.

Podczas warsztatów uczestnicy opolskiej „Nocy Sów” wykonali cztery budki lęgowe dla puszczyka, jedną dla pójdźki i jedną dla płomykówki. Zamiarem organizatorów jest, aby wszystkie zawisły w lasach Nadleśnictwa Kraśnik stwarzając tym ptakom możliwość rozwoju. Nie zabrakło tradycyjnego wyjścia do lasu, podczas którego uczestnicy usłyszeli pohukiwanie puszczyka.

Puszczyka usłyszeli też uczestnicy „Nocy Sów” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Puławy we współpracy z Oddziałem Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Nocne poszukiwania sów zakończyły się sukcesem. Zasłyszany głos puszczyka zrobił na wszystkich uczestnikach naszej wędrówki duże wrażenie – opowiada specjalista SL w Nadleśnictwie Puławy, Marzena Puzio.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim wśród dorosłych. Oprócz wędrówki w poszukiwaniu śladów sów, na uczestników czekały także artystyczne zajęcia manualne, projekcja filmu „Sowy Polski” autorstwa Artura Tabora oraz prelekcja o „Sowach w kulturze i tradycji”.

W organizację tegorocznej edycji „Nocy Sów” włączyły się także aktywnie Nadleśnictwa Włodawa i Zwierzyniec. –Liczba chętnych do udziału w tej inicjatywie pozytywnie nas zaskoczyła, dlatego w kolejnych latach będziemy chcieli kontynuować organizację tego wydarzenia – zapowiadają lubelscy leśnicy.

Duże zainteresowanie sowami na Lubelszczyźnie nie jest przypadkowe. –To jedyny region w naszym kraju, w którym odnotowano obecność wszystkich 10 lęgowych gatunków sów Polski. Na terenie naszego województwa można zobaczyć wszystkie leśne gatunki sów włącznie z puszczykiem mszarnym, który nie zawsze przystępuje do lęgu, m.in. z uwagi na wysoki stan wód na żerowiskach – wyjaśnia Jakub Orłowski – wielki miłośnik ornitologii i student leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.