AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

NARADA LUBELSKICH LEŚNIKÓW

W naradzie z udziałem ministra środowiska, dyrektora generalnego LP i marszałka województwa lubelskiego, którą zorganizowano w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uczestniczyło ponad 500 leśników z terenu lubelskiej dyrekcji.

Narada dała możliwość do podsumowania działania Lasów Państwowych oraz Ministerstwa Środowiska. Była to też sposobność do dyskusji o obecnym stanie naszej instytucji, która w bieżącym roku obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia. Ponadto, można było usłyszeć o planach, zagrożeniach i wyzwaniach z jakimi w najbliższym czasie zmierzą się polscy leśnicy. 

Spotkanie było wspólną inicjatywą ministra środowiska Henryka Kowalczyka, dyrektora generalnego LP Andrzeja Koniecznego i marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz dyrektora RDLP w Lublinie Marka Kamoli, który pełnił rolę gospodarza i zarazem głównego organizatora tego wydarzenia. 
Znajdujemy się w szczególnym miejscu. Ta ziemia jest wyjątkowa z wielu względów, również z tego powodu, że bije tu bardzo mocno zielone serce lubelskich leśników – powiedział na wstępie dyrektor Andrzej Konieczny, a tematem przewodnim jego wystąpienia były „Lasy Państwowe jako tradycja i nowoczesność” w nawiązaniu do polityki zrównoważonego rozwoju środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.Nasze lasy zawsze były prowadzone w sposób zrównoważony, a polscy leśnicy pracują na co dzień bardzo ciężko i wytrwale, nie zapominając o swoim etosie i kulturze pracy i mamy tego efekty – w Polsce cały czas lasów przybywa, zwiększa się nie tylko lesistość, lecz także ich zasobność i średni wiek drzewostanów – mówił dyrektor.

Budujące słowa pod adresem leśników skierował minister środowiska, Henryk Kowalczyk, który według zgodnego zdania uczestników wykazał dobrą znajomość spraw istotnych dla Lasów Państwowych. –Jesteście po to, aby po pierwsze pozostawić lasy następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie, bo taki jest charakter pracy leśnika, ale też, aby chodzić z podniesioną głową i być dumnym z pracy w instytucji, która jest liderem, zarówno w zakresie ochrony przyrody, jak udostępnianiu społeczeństwu dobra narodowego jakim są lasy. Życzę, aby przyszłość lasów była pewna i stabilna. Troska o to jest naszym zadaniem wobec społeczności i narodu zaznaczył minister, jednoznacznie odnosząc się do wcześniejszych pomysłów zmiany sprawdzonej od dziesięcioleci struktury organizacyjnej Lasów Państwowych. –Pojawiają się czasami pomysły od osób, które niekoniecznie rozumieją do końca funkcję lasów i racjonalną gospodarkę, którą prowadzicie, ale pragnę zapewnić, że są one likwidowane w zarodku – zapewnił, zyskując uznanie wszystkich zebranych.

Słowa sympatii wobec pracy wykonywanej przez leśników wyraził również marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski. –Dziękuję Wam drodzy leśnicy za to, że jesteście tą awangardą, która znakomicie rozumie polską przyrodę, dziękuję za wszystko to co czynicie dla jej dobra – mówił między innymi w swoim wystąpieniu.  

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, a licznie zgromadzeni leśnicy, z których większość stanowili pracownicy służby terenowej – leśniczowie i podleśniczowie, mieli niepowtarzalną okazję do wyrażania własnych opinii, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i zadawania pytań zaproszonym gościom. Moderatorem dyskusji był dyrektor Andrzej Konieczny, a leśnicy, którzy się do niej włączyli otrzymali konkretne i merytoryczne odpowiedzi na pytania związane m.in. z wdrażaniem nowych urządzeń dla pracowników terenowych, realizacją wspólnych inwestycji z samorządami, gospodarką mieszkaniową czy nowym umundurowaniem. Pojawiło się sporo propozycji odnośnie chociażby usprawnienia systemu sprzedaży drewna czy potrzeby modyfikacji w systemie klasyfikacji drewna. Zarówno minister Henryk Kowalczyk, jak i dyrektor generalny Andrzej Konieczny przyjęli do rozważenia możliwość realizacji niektórych postulatów, które padły z ust obecnych na sali leśników.

Za konstruktywne spotkanie i przekazanie wielu cennych informacji dziękował zaproszonym gościom dyrektor Marek Kamola.
Dziękuję panu ministrowi za słowa uznania, które padły pod adresem leśników, za potwierdzenie trwania przy obecnym statusie Lasów Państwowych przez obecne władze. Podziękowania należą się także marszałkowi województwa lubelskiego, za obecność i dotychczasową współpracę samorządów z leśnikami. Natomiast dyrektorowi generalnemu dziękujemy za to, że zapoznał nas wieloaspektowo z aktualną sytuacją w lasach i poinformował o zamierzeniach na najbliższą przyszłość. Słowa wdzięczności należą się także wszystkim obecnym, za to, że nie szczędzili trudnych pytań i ochoczo włączali się w tę żywą dyskusję – podsumował.