AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

NABÓR NA STAŻ LEŚNY W ROKU 2021

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYM TERMINIE EGZAMINU NA STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ LEŚNYCH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że

wstępny termin egzaminu na staż dla absolwentów szkół leśnych

 

został ustalony na 23 listopada 2021 r.

 

Godzina rozpoczęcia egzaminu oraz lokalizacja, w której egzamin będzie przeprowadzony, zostanie podana na stronie internetowej www.lublin.lasy.gov.pl w terminie późniejszym.

 

Pytania egzaminacyjne będą dotyczyć:

  • zagospodarowania lasu,
  • ochrony lasu,
  • ochrony przyrody,
  • urządzania lasu,
  • użytkowania lasu,
  • ustawy o lasach.

Egzamin będzie miał formę pisemną i będzie obejmował 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) – zestawy przygotowane oddzielnie dla absolwentów szkół wyższych i średnich.

Osoby przystępujące do egzaminu, będą proszone o okazanie dowodu tożsamości.

Podczas egzaminu wymagane będzie używanie  maseczek.