AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Na bieżąco ze zmianami

Nowe warunki techniczne na drewno oraz zmiany w gospodarce drewnem były przyczynkiem do organizacji dwudniowego seminarium dla inżynierów nadzoru z nadleśnictw lubelskiej dyrekcji LP.

Miejscem szkolenia był Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”, a za jego koordynację byli odpowiedzialni brakarze regionalni oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Lublinie. Seminarium otworzył zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, Piotr Mróz, który przedstawił ogólne informacje i najistotniejsze wskaźniki dotyczące sprzedaży drewna.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter teoretyczny. Brakarze regionalni zapoznali wszystkich uczestników z zasadami sporządzania szacunków brakarskich. Zenon Najdyhor zaprezentował sposób gospodarowania gatunkami lekkonasiennymi w użytkach przedrębnych i rębnych, zaś Adam Bronikowski wspomniał o obowiązujących od stycznia tego roku Zasadach Użytkowania Lasu i związanych z nimi szlakach operacyjnych, a także składowaniu i zabezpieczaniu drewna. Prezentacja Ireneusza Kuberskiego dotyczyła natomiast kwestii uszkodzenia surowca przy pozyskaniu, zrywce i manipulacji. Handel i marketing surowca drzewnego na przykładzie lubelskiej dyrekcji LP przybliżył naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem, Tomasz Świca, który wspomniał przy tej okazji o zasadach sprzedaży surowca na lata 2020-2021 i omówił wyniki sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym oraz systemowych aukcjach internetowych w aplikacji e-drewno na I półrocze br. Wątpliwości lubelskich leśników, co do zasad rozpatrywania reklamacji w Lasach Państwowych i nowych warunków technicznych na drewno rozwiał pracownik Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Piotr Piórkowski.

W drugim dniu inżynierowie nadzoru mogli skonsultować i wykorzystać w praktyce wiadomości przekazane im podczas zajęć teoretycznych. Ćwiczenia terenowe przeprowadzono na kilku wybranych powierzchniach Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Tematem przewodnim były oczywiście szacunki brakarskie – m.in. zamiana sortymentów oraz ich udziały procentowe czy też możliwości uproszczenia sortymentacji. Chcieliśmy zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie i wypracować ujednolicenie poszczególnych rozwiązań, które wdrażają pracownicy naszych nadleśnictw. Mamy nadzieję, że możliwość wymiany zdań i wzajemnych doświadczeń zaprocentuje w ich codziennej pracy związanej z gospodarką surowcem drzewnym – podsumowuje Adam Bronikowski, jeden z brakarzy regionalnych RDLP.