AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Lasów 2019

Wczorajsze obchody w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zgromadziły tłumy zainteresowanych wiedzą o lesie.

W 2012 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 21 marca – Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL). W tym roku tematem przewodnim są „Lasy i edukacja”, a hasło brzmi: „Naucz się kochać lasy”.

W przesłaniu na tegoroczne obchody czytamy: Nauczenie się, jak rozumieć lasy i zapewnienie naszym dzieciom podstaw do lepszego rozumienia ich znaczenia, jest istotnym krokiem w kierunku zachowania zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. Lasy pomagają utrzymać czyste powietrze, glebę i wodę, pozytywnie oddziałują na zdrowie człowieka oraz odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu największym wyzwaniom, z którymi przyszło nam się zmierzyć: zmianom klimatu, eliminacji głodu czy utrzymaniu zrównoważonego rozwoju społeczności miejskich i wiejskich. Ponad połowa populacji Ziemi zamieszkuje tereny miejskie, do roku 2050 liczba ta wzrośnie do 70 procent. Zmiany te powodują, że ludzie coraz bardziej odłączają się od natury i coraz bardziej brakuje im świadomości i zrozumienia lasów, korzyści jakie przynoszą oraz potrzeby zarządzania nimi w zrównoważony sposób. Wszystko to sprawia, że niezwykle ważne staje się wprowadzenie lasów w życie młodych ludzi we wczesnym wieku.” (źródło: www.fao.org)

Wychodząc naprzeciw myśli przewodniej MDL. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po raz drugi współorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Lasów w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Najmłodsi miłośnicy lasu dowiedzieli się m.in. na czym polega praca leśnika, dlaczego drewno jest cennym surowcem. Na konferencji prasowej wcieli się w dziennikarzy i leśników, zadając i odpowiadając na różne pytania z wiedzy leśnej. Na odwiedzających foyer CK UP w Lublinie czekało mnóstwo ciekawych stoisk m.in. przedstawiających tropy i odgłosy leśnych zwierząt, konkursy, zagadki i quizy, warsztaty plastyczne z wykorzystaniem drewnianych krążków, wystawa fotograficzna, ekspozycja leśna przedstawiająca drewno i płody runa leśnego oraz gabloty z wydawnictwami o tematyce leśnej.

Zachęcamy do rozwiązania Wielkiego Leśnego Quizu

Druga część wydarzenia skierowana była do studentów i osób dorosłych. Przedstawicielki biura RDLP w Lublinie – Aneta Sławińska, Ewa Pożarowszczyk i Anna Sternik opowiedziały o strukturze LP, edukacji w sali, w terenie i w mediach. nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec – Leszek Michalec przedstawił swoją drogę zawodową – jako przykład ścieżki kariery młodego adepta leśnictwa. Natomiast Edward Kopron – podleśniczy leśnictwa Bereza opowiedział o swoich codziennych zadaniach, trudnościach, ale i o wielu pozytywnych aspektach pracy w lesie. Ponadto Mateusz Jarmuł – były przewodniczący SKNL przedstawił aktualne kierunki badań studentów leśnictwa. Na koniec Jakub Orłowski – student III roku leśnictwa – zapoznał słuchaczy z tematem „Sów lasów Lubelszczyzny”.

Wydarzenie zgromadziło wielu zainteresowanych tematem lasów. Na zajęcia dla dzieci przyszło ponad 300 osób, natomiast wykładów otwartych wysłuchało ponad 200 studentów i dorosłych.