AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Merytoryczne seminarium o rozwoju obszarów leśnych

Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska było głównym tematem seminarium, które Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało we współpracy z RDLP w Lublinie.

Dwudniowe spotkanie i prace seminaryjne miały miejsce w Urszulinie, a część terenowa została zrealizowana na terenie i przy udziale leśników z Nadleśnictwa Chotyłów. W pracach uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Naczelnikiem Wydziału Hodowli Lasu Krzysztofem Rostkiem i jego współpracownikami, specjaliści z RDLP z całej Polski, dyrektorzy departamentów z Ministerstwa Rolnictwa i kierownictwa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Ze strony RDLP w Lublinie uczestniczył Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Janusz Schab ze współpracownikami.  Kierownictwo lubelskiej dyrekcji reprezentował zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej dr inż. Mirosław Waniewski.

Omawiane zagadnienia wpisują się w szczegóły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i były skierowane przede wszystkim do właścicieli lasów prywatnych. Pomoc ze strony Państwa przyznawana im w ramach działań związanych z rozwojem obszarów leśnych i poprawą ich żywotności ma na celu zróżnicowanie składu gatunkowego drzewostanów (głównie monokultur drzew iglastych) poprzez wprowadzanie gatunków liściastych pod okapem drzewostanu. Pozwoli to nie tylko na wzbogacenie różnorodności biologicznej, lecz także poprawi warunki glebowe i zwiększy odporność lasów na szkodliwe czynniki biotyczne i abiotyczne. Dodatkowo, skuteczność realizacji powyższych założeń zostanie wzmocniona poprzez ochronę wprowadzanych podsadzeń przed zniszczeniami powodowanymi przez zwierzynę.

Zgodnie z zapisami ustawy o lasach, zadaniem Lasów Państwowych, jest sporządzanie tzw. „planów inwestycji”, które są opracowywane na wniosek zainteresowanych beneficjentów programu. Tylko w tym roku nadleśnictwa RDLP w Lublinie przygotowały 80 takich dokumentów na łączną powierzchnię 280 ha.