AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

MANEWRY W LASACH PARCZEWSKICH

Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa w naszym kraju sprawdzały zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. Jednym z wielu miejsc, w których przeprowadzono trzydniowe ćwiczenie opatrzone kryptonimem RENEGADE/SAREX-20 był teren lubelskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

W dniach 6-9 października 2020 r. odbyło się największe w naszym kraju przedsięwzięcie dotyczące ratownictwa lotniczego i morskiego w Polsce oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Działania szkoleniowe realizowane w ramach poszczególnych epizodów ćwiczenia były rozgrywane w przestrzeni powietrznej RP, Zatoce Pomorskiej, Zatoce Gdańskiej, Karkonoszach oraz na terenie Nadleśnictwa Parczew, a także na obszarach województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Uczestniczyły w nich główne podmioty, instytucje i organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz zasadnicze systemy ratownicze w Polsce. W trakcie ćwiczenia zostały przeprowadzone epizody związane z funkcjonowaniem systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz systemu ratownictwa morskiego. Jeden z nich był rozgrywany w leśnych ostępach Nadleśnictwa Parczew.

Zgodnie z założeniami przeprowadzono misję poszukiwawczo-ratowniczą po zdarzeniu lotniczym związanym z pozorowanym rozbiciem się wojskowego statku powietrznego MiG-29. Zdarzenie miało miejsce w trudno dostępnym terenie lesisto-jeziornym z dużą ilością rozlewisk oraz bagien. Dwóch pilotów podjęło decyzję o katapultowaniu się, a operacje lotnicze w zakresie podejmowania poszkodowanych realizował wojskowy Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy z użyciem śmigłowca Mi-17 z 1 Dywizjonu Lotniczego z Łęczycy, przy wsparciu załogi śmigłowca EC H-135 ze Straży Granicznej.

W ramach działań lądowych służby mogły także sprawdzić efektywne wykorzystanie Naziemnych Zespołów Poszukiwawczo - Ratowniczych z WOT, Grup Ratownictwa PCK oraz mobilnego centrum wsparcia poszukiwań Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspierane przez Żandarmerię Wojskową, Państwową Straż Pożarną oraz Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu parczewskiego, Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą „WARSZAWA-9” z psami tropiącymi oraz Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową „LUBLIN 4 BIŁGORAJ”.

Całość działań na szczeblu centralnym w państwie koordynowana była przez Cywilno – Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC – Aeronautical Rescue Coordination Centre), którego główna część zlokalizowana jest w Warszawie na terenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, natomiast w rejonie Parczewa na bazie batalionowego samochodu dowodzenia i łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zorganizowane zostało lokalne centrum dowodzenia akcją na miejscu zdarzenia (tzw. OSC – On-Scene Commander) wraz ze sztabem działań ratowniczych. 

W imieniu głównych organizatorów ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 i wszystkich podmiotów zaangażowanych w te działania na terenie Lubelszczyzny składam podziękowania za udostępnienie terenu i wzorową współpracę przy organizacji przedsięwzięcia na ręce dyrektora RDLP w Lublinie oraz nadleśniczego i pracowników Nadleśnictwa Parczew. Bez wsparcia ze strony lubelskich leśników realizacja zaplanowanych zadań byłaby niemożliwa – podsumowuje major Dariusz Zabłocki, odpowiedzialny za koordynowanie działań w Lasach Parczewskich z ramienia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.