AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lubelskie lasy w zgodzie z międzynarodowymi standardami

Tegoroczny audyt nadzoru dla posiadanego certyfikatu PEFC potwierdził, że gospodarka leśna na terenie lubelskiej dyrekcji jest prowadzona zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi – równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie posiada certyfikat PEFC od 2012 roku. Obecny dokument obowiązuje do 9 lipca 2021 roku, ale po to by zachować jego ważność przeprowadzane są tzw. audyty nadzoru. W tym roku, audytor wiodący, dr inż. Artur Chrzanowski z firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., wizytował biuro lubelskiej dyrekcji, a także nadleśnictwa Gościeradów, Biłgoraj i Józefów.

Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji. – Zadaniem audytora jest sprawdzenie nie tylko czy gospodarka leśna jest prowadzona w oparciu o zasady zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, lecz także w zgodzie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wewnętrznych zarządzeń i decyzji obowiązujących w LP czy też umów zawartych z zewnętrznymi podmiotami  – wyjaśnia Dariusz Piasecki, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu.

Podsumowaniem kilkudniowych obserwacji były wnioski przedstawione przez audytora wiodącego. Poza wskazaniem obszarów wymagających doskonalenia przedstawił on mocne strony przeprowadzonego audytu, za które uznał zakładanie upraw pod okapem drzewostanów i wykorzystywanie odnowień naturalnych, utrzymywanie zdrowotności lasów Puszczy Solskiej na bardzo dobrym poziomie, a także zaangażowanie w ochronę przyrody poprzez czynny udział w programie restytucji głuszca. 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jest międzynarodową organizacją pozarządową promującą zrównoważone gospodarowanie lasami poprzez własny system certyfikacji oraz etykietowanie produktów leśnych wykonywanych przez niezależne jednostki. Jej program obejmuje ponad 325 milionów hektarów lasów w ponad 50 krajach, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej.

Fakt posiadania certyfikatu PEFC to dobra informacja zarówno dla firm reprezentujących przemysł drzewny jak i indywidualnych nabywców surowca w nadleśnictwach RDLP w Lublinie. Dokument ten jest potwierdzeniem, że pozyskane na tym terenie drewno i wszystkie produkty drzewne pochodzą z lasów zarządzanych w sposób trwały i zrównoważony.