AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lubelscy leśnicy wyróżnieni podczas jubileuszowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach była gospodarzem 120. Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego. W gronie uczestników wydarzenia, wśród członków tej zasłużonej dla polskiego leśnictwa organizacji, nie zabrakło tych z terenu lubelskiej dyrekcji.

Honorowy patronat nad uroczystym spotkaniem braci leśnej zrzeszonej w Polskim Towarzystwie Leśnym objął Prezydent RP Andrzej Duda. Tegorocznemu zjazdowi towarzyszyły dwie sesje naukowe – pierwsza z nich była poświęcona dwustuleciu leśnego czasopisma „Sylwan”, natomiast druga dotyczyła wyzwań jakie stoją dziś przed gospodarką leśną w obliczu globalnych zmian w środowisku. W gronie prelegentów znaleźli się znani profesorowie z najbardziej renomowanych wydziałów leśnych spośród polskich szkół wyższych.

Poza częścią referatową, organizatorzy inicjatywy zadbali też o prezentację różnorodnych zagadnień w terenie, dzięki trasom przygotowanym przez nadleśnictwa: Kobiór, Katowice, Świerklaniec, Rybnik i Rudy Raciborskie. Podczas dedykowanych wyjazdów delegaci PTL z całej Polski mogli zapoznać się m.in. ze specyfiką gospodarowania w lasach największej przemysłowej aglomeracji naszego kraju, sposobami zarządzania lasami położonymi na styku działalności górniczej i przemysłowej, historią przebudowy drzewostanów przeznaczonych niegdyś na potrzeby przemysłu wydobywczego, wyzwaniem jakim była konieczność odbudowy terenów leśnych po największym pożarze lasu w powojennej historii Polski czy też hodowlą żubra prowadzoną przez kobiórskich leśników. Na przemierzających każdą z tras czekały interesujące akcenty związane z lokalną historią, a także tradycjami i kulturą Górnego Śląska.

Wartym odnotowania akcentem były wyróżnienia przyznane członkom lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego. Za dokonania w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa w Polsce Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw Waldemara Czajkę. Dodatkowo 120. Zjazd Delegatów oddziałów PTL przyznał członkom Oddziału PTL w Lublinie 19 odznak: 2 złote oraz 17 srebrnych.

Choć Polskie Towarzystwo Leśne istnieje pod tą nazwą od 1925 roku, za początek jego działalności uznaje się rok 1882, kiedy odbył się pierwszy Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. 

„Towarzystwo było obecne we wszystkich momentach ważnych dla rozwoju i kształtu gospodarki leśnej, wspierało ją wiedzą i doświadczeniem swoich członków. Tak jest również i teraz. Działają w nim leśnicy, naukowcy i praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą oprócz leśników reprezentanci innych zawodów. Jego szeregi otwarte są dla każdego, komu nie jest obojętny los i stan polskich lasów” – możemy przeczytać na stronie lubelskiego oddziału.

Do najważniejszych zadań przyświecających Polskiemu Towarzystwu Leśnemu należy: inicjowanie badań naukowych na potrzeby leśnictwa oraz powiązanie nauki z praktyką, popularyzacja wiedzy leśnej, zarówno wśród samych leśników, jak i w całym społeczeństwie, a także prowadzenie i propagowanie działalności wydawniczej, m.in. poprzez wydawane od 1820 r. czasopismo Sylwan będące jedną z najstarszych tego typu publikacji na świecie.