AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lubelscy leśnicy uczcili pamięć profesora

Na budynku Nadleśnictwa Gościeradów odsłonięto tablicę upamiętniającą postać śp. Jana Szyszko – profesora nauk leśnych i wielokrotnego ministra środowiska zasłużonego w działaniach na rzecz ojczystej przyrody.

Profesor Szyszko był wybitnym specjalistą w zakresie entomologii, ekologii oraz zrównoważonego rozwoju środowiska. Z działalnością entomologiczną związane były badania prowadzone przez niego na przełomie lat 60 i 70. XX wieku, które posłużyły mu do przygotowania pracy doktorskiej pt. „Zależność występowania epigeicznych biegaczowatych (Col. Carabidae) od niektórych właściwości gleby i składu gatunkowego drzewostanu”. Wśród czterech powierzchni do obserwacji, wybranych w różnych zakątkach Polski, znalazły się lasy gościeradowskie. Te małe owady z rzędu chrząszczy, związane nierozerwalnie z naszą ojczystą florą, stanowiły później oś naukowej kariery śp. Jana Szyszko, będąc przedmiotem wielu wydanych przez niego publikacji. Prowadzenie badań nad biegaczowatymi zaowocowało również przyznaniem mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Lüneburgu.

Mimo, że od pobytu śp. Jana Szyszko w leśnych ostępach Nadleśnictwa Gościeradów minęło już pół wieku, profesor zawsze miło wspominał okoliczne lasy i tutejszych leśników oraz gajówkę, w której mieszkał w okresie prowadzenia obserwacji. Usytuowana na frontonie budynku nadleśnictwa tablica z jego wizerunkiem stanowi nie tylko upamiętnienie  badań prowadzonych przez niego w lasach gościeradowskich, których owocem była rozprawa doktorska, lecz także wyraz wdzięczności pracowników Nadleśnictwa Gościeradów i wszystkich lubelskich leśników dla Jego zasług dokonanych na rzecz polskiego leśnictwa i ochrony przyrody.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po śp. profesorze Janie, Krystyna Szyszko, w asyście dyrektora RDLP w Lublinie Zygmunta Byry oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów Janusza Paska. Pamiątkową tablicę poświęcił biskup senior diecezji sandomierskiej, Edward Frankowski.

Ta tablica jest czymś więcej niż wyrazem pamięci o tym, że tu był. To wyraz uznania za jego ogromny wkład pracy naukowej w rozwój polskich nauk przyrodniczych. I w ochronę tego, co najbardziej kochał, i czemu służył – polskich lasów. Ta tablica jest „żywą” tablicą - zmusza do refleksji młode pokolenie jak żyć, jak tworzyć, jak umacniać, jak robić wszystko by Polska przetrwała, by nie wypłukiwano z Polski ostatnich fragmentów tożsamości i niezależności – zaznaczył brat śp. Jana Szyszko, Andrzej.

List do uczestników uroczystości skierował sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka. „Pamięć o Profesorze powinna towarzyszyć środowisku leśnemu każdego dnia, dlatego wszelkie inicjatywy zmierzające do jej podtrzymania uważam za niezwykle ważne i cenne. (…) Jestem przekonany, że z jego dorobku naukowego leśnicy będą korzystać przez wiele pokoleń” – napisał.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski Stanisław Majdański, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci służb mundurowych oraz liczne grono braci leśnej i osób zawodowo związanych z lasem. Odsłonięcie tablicy uświetnił Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” działający przy RDLP w Lublinie.

Wśród wielu ciepłych słów, które padły tego dnia z ust zaproszonych gości miłe wspomnienia z czasów akademickich przekazali zebranym wychowankowie śp. profesora będący pracownikami Lasów Państwowych – zastępca dyrektora RDLP w Krośnie ds. gospodarki leśnej Jan Mazur oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Adam Kornat, który przypomniał życiorys Jana Szyszko i jego zasługi dla polskiej przyrody. 

W naszej pamięci, w sercach osób, które go znały – profesor Jan Szyszko pozostał jako prawdziwy leśnik, z krwi i kości – leśnik z ogromną pasją i miłością do lasu, jako wielki zwolennik polskiego modelu leśnictwa i skuteczny obrońca naszych lasów przed nieprzemyślanymi próbami prywatyzacji, za co jesteśmy mu do dzisiaj niezmiernie wdzięczni. Przede wszystkim pamiętamy go, cenimy i wspominamy jako prawego człowieka i przyjaciela braci leśnej oraz wielkiego Polaka i męża stanu. Ta dzisiejsza uroczystość i odsłaniana tablica są tego najlepszym dowodem – zaznaczył.

 

Śp. Jan Szyszko był nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Był  pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, a także współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Był też jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. 
Był autorem przeszło 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i szeroko pojętej ekologii. Nauka, las i przyroda były jego wielką pasją. Zgromadził w prywatnej kolekcji zbiór ponad 100 tysięcy egzemplarzy owadów, w tym przeszło 1000 gatunków z rodziny biegaczowatych. Zainicjował ważne badania na temat bilansu i wymiany węgla w drzewostanach. Założył stację terenową D&B w Tucznie, w której studenci mają możliwość prowadzenia badań zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz poszerzenia swoich horyzontów na temat zastosowania zasad zrównoważonego rozwoju środowiska.
Za swoją działalność naukową i polityczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. prestiżową nagrodę Nauka dla Pokoju im. Ettore Majorany, przyznawaną przez Światową Federację Naukowców, wręczoną przez Papieską Akademię Nauk w 2008 roku. Posiadał także najwyższe odznaczenie leśne ważne dla ludzi w zielonych mundurach, które tak bardzo cenił – Diamentowy Kordelas Leśnika Polskiego.
Oprócz pracy naukowej, profesor Szyszko prowadził bardzo szeroką działalność samorządową, administracyjną i polityczną. W latach 1993-1994 prof. Szyszko pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w resorcie środowiska. Na przestrzeni lat 1997-2018 r. pięciokrotnie piastował tekę ministra środowiska. Był pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ. Przez cztery kadencje (V, VI, VII i VIII) był aktywnym posłem na Sejm RP. Zmarł nagle 9 października 2019 r.
 

„Człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju i musi w związku z tym użytkować zasoby przyrodnicze, i to jest nie tylko jego prawo, ale także jego obowiązek”.

            Śp. prof. Jan Szyszko