AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lubelscy leśnicy gotowi na urodzaj nasion

Obfity urodzaj szyszek, owoców i nasion drzew leśnych jaki można zaobserwować w tym roku, daje możliwość odtworzenia właściwych zapasów nasiennych dla poszczególnych gatunków.

Dostatni sezon urodzaju gwarantuje pozyskanie nasion dobrej jakości, które mogą być z powodzeniem przechowywane w cyklach długoterminowych. Na podstawie informacji przekazywanych przez pracowników terenowych jednostek RDLP w Lublinie można stwierdzić, że bieżący rok będzie zadowalający jeśli chodzi o urodzaj żołędzi dębów szypułkowego i bezszypułkowego, co może pomóc przy tworzeniu zapasu sadzonek na szkółkach. W tym roku obficie zakwitły i zaowocowały także świerki i jodły, a po kilku latach nieurodzaju zapowiada się obrodzenie nasion buka.

Myśląc o odbudowie nasiennych rezerw nadleśnictwa lubelskiej dyrekcji LP powinny uwzględnić wiele czynników, w tym m.in. częstotliwość występowania dobrego urodzaju nasion poszczególnych gatunków oraz możliwości ich przechowania na lata słabego urodzaju lub jego braku.  –Planując zbiory w danym roku leśnicy muszą mieć na uwadze nie tylko wielkość posiadanych zapasów, lecz także ich jakość, okres przechowywania i możliwości produkcyjne. Rozmiar zbiorów musi być zbieżny z założeniami znajdującymi się w Planie Urządzenia Lasu w zakresie zalesień i odnowień. Proces ten powinien być dobrze przemyślany i zaplanowany.  Uwzględniając urodzaj nasion niektórych gatunków, można stwierdzić, że jest to dobry czas na odbudowę posiadanych zapasów wykorzystując metody pozwalające na ich długoterminowe składowanie bez straty na jakości. Niezbędna rezerwa pozwoli nam na zabezpieczenie się na wypadek klęsk żywiołowych czy nieurodzaju – wyjaśnia naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej, Janusz Schab.

Nasiona, owoce i szyszki drzew leśnych można zbierać jedynie z zarejestrowanej bazy nasiennej. W przypadku RDLP w Lublinie pokrywa ona w pełni zapotrzebowanie do obsiewu szkółek dla wszystkich nadleśnictw. Lubelscy leśnicy dążą do tego, by zgodnie z wytycznymi Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011 – 2035 sadzonki wyhodowane z nasion pochodzących z plantacji nasiennych i wyłączonych drzewostanów nasiennych stanowiły znaczną część rocznego zapotrzebowania.

Najważniejszym obiektem, w zakresie nasiennictwa, na terenie lubelskiej dyrekcji jest Leśny Ośrodek Nasienny przy Nadleśnictwie Zwierzyniec. W jego skład wchodzi wyłuszczarnia z możliwością łuszczenia do 220 ton szyszek rocznie, Regionalny Bank Genów, który może przechowywać do 1,5 tony nasion gatunków iglastych oraz do 5 ton nasion buka, a także specjalistyczna Stacja Oceny Nasion, której analiza stanowi podstawę zasadności pozyskiwania szyszek lub nasion na terenie lubelskiej dyrekcji. Leśny Ośrodek Nasienny wyłuszcza, przechowuje w jednym miejscu i ocenia zebrany materiał zachowując zasoby genowe dla drzewostanów i drzew położonych na terenie RDLP w Lublinie oraz z uwzględnieniem lokalnych ekotypów danych gatunków występujących w naszych lasach.