AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

LUBELSCY LEŚNICY DLA BIAŁO-CZERWONEJ

Pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Lublinie na różny sposób zaangażowali się w upamiętnienie tegorocznej rocznicy Narodowego Święta Niepodległości.

Podobnie jak w ostatnich latach, kilka nadleśnictw naszej dyrekcji przyłączyło się do rowerowej sztafety z „Ogniem Niepodległości”, którą zapoczątkowali w 2000 roku harcerze z hufca ZHP w Zgierzu. Nieprzerwanie od tego czasu, każdego roku na cmentarzu w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką odbywają się uroczystości z udziałem druhów i wszystkich osób zaangażowanych w tę patriotyczną inicjatywę. To wyraz hołdu dla żołnierzy Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy w listopadzie 1915 roku oraz lipcu 1916 roku toczyli na tym terenie zaciekłe boje ze znacznie liczniejszymi wojskami rosyjskimi. Wielu z nich zapłaciło za tę walkę najwyższą cenę ponosząc śmierć w obronie Ojczyzny. Poza zapaleniem zniczy na grobach poległych, polscy harcerze przewożą później do kraju symboliczny ogień niepodległości, który jest później przekazywany lokalnym samorządom, szkołom i instytucjom oraz mieszkańcom miast i miejscowości położonych na trasie przejazdu sztafety.
Ogień Niepodległości ma przypominać o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa. Zwieńczeniem całej, przeszło 700-kilometrowej sztafety rowerowej jest co roku złożenie go 11 listopada na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie – informują pomysłodawcy inicjatywy.

Zgodnie z tradycją ostatnich lat, ogień z cmentarza polskich legionistów odebrało  Nadleśnictwo Parczew przekazując jego płomień do braci leśnej z nadleśnictw Lubartów, Radzyń Podlaski i Włodawa.

Lubelscy leśnicy przyłączyli się ponadto do akcji ,,Niepodległa do Hymnu" zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Biurem Programu ,,Niepodległa". W nadleśnictwach naszej dyrekcji odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, co było symbolicznym wyrazem włączenia się w tegoroczne obchody święta 11 listopada (więcej o akcji na profilu FB RDLP). 

Zielone mundury pracowników z terenu lubelskiej dyrekcji LP były również widoczne podczas lokalnych uroczystości organizowanych w dniu Narodowego Święta Niepodległości w całej Lubelszczyźnie przez samorządy znajdujące się w zasięgu terytorialnym naszych jednostek. W obchodach na terenie Lublina, których głównym punktem był apel na Placu Litewskim uczestniczył zastępca dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej Mirosław Waniewski. Stałym patriotycznym akcentem były także biało-czerwone flagi, które zawisły przy siedzibach nadleśnictw i leśniczówkach.