AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Leśnicy poszerzają brakarskie kompetencje

Dwudziestu pracowników z terenu lubelskiej dyrekcji LP uczestniczy obecnie w Regionalnym Kursie Brakarskim, który tradycyjnie odbywa się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”.

Na mocy zarządzenia Dyrektora Generalnego LP każdy kurs brakarski trwa 70 godzin i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. – To bardzo intensywny czas, gruntownie sprawdzający zdobytą podczas szkolenia wiedzę. Umiejętność właściwej klasyfikacji i odbiórki drewna, w oparciu o normy i warunki techniczne obowiązujące w Lasach Państwowych, jest niezbędna w późniejszej pracy w terenie – informuje Tomasz Świca, naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Lublinie. O zdobycie uprawnień do legitymowania się III klasą brakarską starają się pracownicy terenowi, którzy rozpoczynają pracę w terenie, gdzie m.in. mają zajmować się klasyfikacją surowca. Z myślą o uzyskaniu II klasy brakarskiej, na kurs przybyli przedstawiciele kadry zarządczej nadleśnictw, reprezentowanej przez inżynierów nadzoru lub tych pracowników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę brakarską.

Odpowiednie przygotowanie do wykonywanej pracy to podstawa, dlatego kursanci muszą poznać zasady prawidłowej wyceny surowca drzewnego i sposoby zabezpieczania drewna przed deprecjacją. W toku prowadzonych zajęć każdy z nich poszerza swoje kompetencje w zakresie rozpoznawania, rozróżniania i pomiaru wad drewna oraz sposobów wykonywania szacunków brakarskich. Dzięki szkoleniu uczestnicy otrzymują także, niezwykle przydatne w codziennej pracy, wskazówki dotyczące przeprowadzania reklamacji na drewno.

Uczestnicy kursu brakarskiego nie mogą narzekać na brak zajęć. Każdy dzień od rana do wieczora wypełniają m.in. wykłady czy wizyty na placu manipulacyjnym. Wszystko po to, aby z powodzeniem zakończyć starania o uzyskanie lub podwyższenie uprawnień określonej klasy brakarskiej. –W tym celu sprawdzamy wiedzę zdobytą przez kursantów podczas kartkówek i odpowiedzi ustnych wpływających na ocenę łączną, na którą składają się także – egzamin praktyczny oraz wynik osiągnięty na teście końcowym – tłumaczy regionalny brakarz RDLP w Lublinie Adam Bronikowski pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. W jej skład wchodzi również drugi z regionalnych brakarzy – Jacek Zapasa oraz Adam Kościuczyk z Nadleśnictwa Włodawa.

Z racji tego, że w odbywającym się aktualnie Regionalnym Kursie Brakarskim uczestniczą wyłącznie pracownicy z terenu lubelskiej dyrekcji na placu manipulacyjnym wyłożono surowiec gatunków drzew najczęściej spotykanych w naszych lasach. –Nie mogło zabraknąć sosny stanowiącej większość pozyskiwanego drewna. Na kursantów czeka również jodła, występująca licznie szczególnie w drzewostanach na południu dyrekcji, świerk i modrzew. Jednocześnie klasyfikacji i ocenie podlegają gatunki liściaste takie jak: brzoza, olcha, buk, dąb, wiąz, jawor, jesion, osika, grab czy topola – informuje Adam Bronikowski. Poza całą gamą pozyskiwanych w poszczególnych jednostkach gatunków, uczestnicy kursu znajdą na placu również szeroki wachlarz sortymentów (od okleiny, poprzez wielkowymiarowe sortymenty klasowe A, B, C do średniowymiarowych S2A, S2AP, S4) oraz pełen przekrój rozmaitych wad surowca drzewnego mających zasadniczy wpływ na jego klasyfikację.

Udział w kursie brakarskim jest dla niektórych uczestników dopiero pierwszym zderzeniem z tą tematyką, ale niezależnie od tego – u wszystkich widać zaangażowanie i duże chęci do zdobywania wiedzy, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mam nadzieję, że wytężona praca przyniesie oczekiwane efekty i każdy kursant zakończy szkolenie z upragnioną klasą brakarską – kończy Bronikowski.