AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Leśnicy podnosili kwalifikacje brakarskie

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” zakończył się Regionalny Kurs Brakarski dla pracowników z terenu lubelskiej dyrekcji LP.

Był to pierwszy od kilkunastu lat kurs brakarski dedykowany lubelskim leśnikom, przeprowadzony wyłącznie przez pracowników RDLP w Lublinie. Kierownikiem szkolenia, dbającym o jego prawidłowy przebieg, był nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Waldemar Kuśmierczyk, zaś przewodniczącym komisji egzaminacyjnej – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec, Ryszard Teterycz. Rolę instruktorów pełnili brakarze regionalni– Adam Bronikowski, Ireneusz Kuberski i Zenon Najdyhor.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, kurs brakarzy drewna okrągłego trwa 70 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania lub podwyższenia uprawnień do legitymowania się umiejętnościami określonej klasy brakarskiej jest uzyskanie odpowiedniej oceny łącznej. Składają się na nią sprawdziany pisemne i odpowiedzi ustne, ocena cząstkowa z egzaminu praktycznego oraz wynik osiągnięty na teście końcowym.

Podczas kursu jego uczestnicy poznają zasady prawidłowej wyceny surowca drzewnego i sposoby zabezpieczania surowca przed deprecjacją, uczą się rozpoznawania i pomiaru wad drewna oraz dowiadują się w jaki sposób wykonuje się szacunki brakarskie. Instruktorzy pokazują także w jaki sposób przeprowadzić reklamację źle wycenionego drewna okrągłego oraz jak obliczać miąższość drewna przeznaczonego do wycinki.
Dla uczestników to czas intensywnej pracy, gruntownie sprawdzający nabytą wiedzę, nie tylko w teorii, lecz także w praktyce, m.in. podczas ćwiczeń terenowych, które odbywały się na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz na wybranych powierzchniach leśnych Nadleśnictwa Janów Lubelski. Świeżo upieczeni brakarze nabyli jedną z najważniejszych umiejętności w pracy leśnika jaką jest właściwa klasyfikacja i odbiórka drewna zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi w Lasach Państwowych – informuje Tomasz Świca, naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem RDLP w Lublinie.

Zaświadczenie o uzyskaniu uprawnień do legitymowania się umiejętnościami drugiej i trzeciej klasy brakarskiej otrzymało 28 uczestników kursu. Wręczył je Piotr Mróz, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych lubelskiej dyrekcji LP, gratulując pomyślnego ukończenia szkolenia.