AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Leśnicy na Wojewódzkich Obchodach Święta Policji

W Chełmie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Uczestniczyła w nich delegacja lubelskich leśników na czele z dyrektorem RDLP w Lublinie dr inż. Markiem Kamolą.

Tegoroczne obchody mają w całej Polsce charakter szczególny, ponieważ zbiegają się z doniosłym jubileuszem 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. 24 lipca mija dokładnie 100 lat od momentu, w którym Sejm Ustawodawczy powołał do życia tę formację, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej.

Święto lubelskich policjantów zgromadziło wielu gości. Wśród przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych oraz służb współpracujących w uroczystościach wzięli udział m.in. zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Tomasz Szymański, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski czy przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego Michał Mulawa.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji zainaugurowała msza święta odprawiona w intencji wszystkich funkcjonariuszy w chełmskiej Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po jej zakończeniu zebrani przemaszerowali na Plac Łuczkowskiego, gdzie rozpoczęła się główna część jubileuszowych uroczystości, w trakcie których dokonano wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne, a wstępujący do służby policjanci złożyli ślubowanie przysięgając na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Chylę przed Wami czoła za Waszą ciężką pracę i służbę, za to, że znaczenie słowa służba każdy z Was doskonale rozumie – dziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym insp. Robert Szewc, komendant wojewódzki Policji w Lublinie.

Oficjalną część obchodów zakończył pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która od 1968 roku towarzyszy wielu policyjnym uroczystościom, a także defilada pododdziałów Policji oraz współpracujących z nią służb mundurowych.

Stróże prawa otrzymali najlepsze życzenia od reprezentantów władz państwowych i wojewódzkich. Podziękowania za dobrą współpracę z lubelskimi policjantami złożył również dyrektor lubelskiej dyrekcji LP dr inż. Marek Kamola. –Niech codzienna służba będzie dla Państwa źródłem zadowolenia i satysfakcji, nie tylko na niwie zawodowej, lecz także w życiu osobistym. Życzę, aby we wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny towarzyszyło Państwu wsparcie i zrozumienie społeczne – napisał dyrektor w liście przekazanym na ręce insp. Roberta Szewca.