AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Leśnictwo jednym z filarów rozwoju polskiej wsi

Liczna delegacja leśników z terenu RDLP w Lublinie wzięła udział w konferencji naukowej „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś", która odbyła się 13 maja br. w Toruniu.

Spotkanie rozpoczęło się od mszy świętej, której przewodniczył biskup diecezji kaliskiej, Edward Janiak. W tematykę debaty wszystkich uczestników wprowadził minister środowiska, Jan Szyszko, nie kryjąc zadowolenia z faktu, że toruńska Arena została wypełniona po brzegi. Do grodu Kopernika przyjechało bowiem ponad 8 tys. osób, a spośród nich największą grupę stanowili leśnicy, myśliwi i rolnicy. Lubelską dyrekcję reprezentowała w Toruniu 350-osobowa delegacja, na czele z dyrektorem Jerzym Sądlem.

Zebrani w toruńskiej hali sportowo-widowiskowej mogli wysłuchać ośmiu referatów. Ich tematyka poruszała nie tylko kwestie ważne dla polskiej wsi, lecz także sprawy istotne m.in. dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju środowiska. W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Konrad Tomaszewski mówił m.in. o fundamentalnej wartości lasów dla Polski i polskiej wsi, zauważając, że jej prawidłowe funkcjonowanie jest możliwe dzięki czterem filarom na których opiera się suwerenność naszej ojczyzny: kościołowi, leśnictwu, łowiectwu i rolnictwu. Dodał, że rozwój terenów niezurbanizowanych i tworzenie na tych terenach nowych miejsc pracy to jeden z ważniejszych elementów strategii Lasów Państwowych.

Sobotnie spotkanie podsumował minister Jan Szyszko. Szef resortu środowiska dziękował wszystkim zebranym za przyjazd i uczestnictwo w konferencji, mówiąc, że Polska jest „wzorem dla zjednoczonej Europy" w użytkowaniu zasobów przyrodniczych zgodnie z boskim stwierdzeniem „czyńcie sobie ziemie poddaną", co jest możliwe m.in. dzięki polskiemu modelowi leśnictwa.

Konferencja została zorganizowana przez: Ministerstwo Środowiska, WSKSiM w Toruniu, Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość" przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego i NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych.