AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Leśna inwestycja na rzecz nowych pokoleń lasu

Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzec powstaje nowoczesna szkółka leśna na terenie leśnictwa Sitno na powierzchni ponad 10 ha.

Budowa nowej szkółki leśnej podyktowana jest lepszą organizacją produkcji szkółkarskiej. Obecnie odbywa się ona na 5 szkółkach, usytuowanych w 3 lokalizacjach. Szkółki znajdują się w znacznym oddaleniu od siebie, co utrudnia prace szkółkarskie (dowóz sprzętu i środków do ochrony roślin), wydatek oraz sprzedaż sadzonek. Odbiorcy sadzonek muszą przemieszczać się po drogach leśnych gruntowych.

–Ekspertyza siedliskowa nowo powstającego miejsca wykazała korzystne właściwości gleby pod kątem polowej produkcji szkółkarskiej. – zaznacza nadleśniczy Leszek Michalec.

W zamierzeniu szkółka składać się będzie z 7 kwater o łącznej powierzchni produkcyjnej ponad 4 ha. Planowana roczna produkcja to ok. 1 mln sadzonek. Ponadto na jej terenie ma powstać budynek kancelarii, chłodnia, sortownia, garaże na sprzęt do ochrony roślin, a także przepompownia zlokalizowana w pobliżu studni głębinowej.

Zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej dr inż. Mirosław Waniewski wraz z naczelnikiem wydziału gospodarki leśnej Januszem Schabem dokonali lustracji terenowej sprawdzając postępy w budowie szkółki. Wizytujący podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu optymalnego rozmieszczenia budynków i zagospodarowania terenu. Część z nich może być jeszcze na obecnym etapie zastosowana.

Mirosław Waniewski podsumował spotkanie  - Nadleśnictwo podejmując budowę szkółki, unowocześnia i racjonalizuje zarazem system zapewnienia przede wszystkim sobie materiału sadzeniowego do odnowień i zalesień. Efektem będzie podniesienie jakości produkcji oraz jej ekonomicznej efektywności.