AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lekcja historii z lubelskimi leśnikami

W Krzczonowie odbyły się uroczystości upamiętniające postać Leona Jeżowskiego, pełniącego obowiązki nadleśnego Leśnictwa Lublin w drugiej połowie XIX wieku.

Przyczynkiem do organizacji wydarzenia była renowacja nagrobka leśnika. Pracował i angażował się w rozwój leśnictwa na Lubelszczyźnie w trudnym dla naszej ojczyzny okresie zaborów, w tym w czasie największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego, skierowanego przeciw rosyjskiemu zaborcy jakim było powstanie styczniowe.

Od śmierci Leona Jeżowskiego minęło już ponad 140 lat i „ząb czasu” nie oszczędził miejsca jego pochówku. Mimo tego udało się wykonać prace modernizacyjne przy pomniku. To efekt starań Nadleśnictwa Świdnik i inicjatywy podjętej przez emerytowanego pracownika tej jednostki - Stanisława Ostańskiego we współpracy z Krzczonowskim Stowarzyszeniem Regionalnym.  

Cmentarz parafialny w Krzczonowie jest szczególnym punktem na leśnej mapie Lubelszczyzny. Spoczywa na nim dziewięciu leśników, którzy pracowali na tym terenie na przestrzeni wieków. Wielu z nich wykonywało swoje obowiązki jeszcze przed powstaniem Lasów Państwowych i późniejszym powołaniem do życia lubelskiej dyrekcji, a więc w latach tworzenia się zrębów zorganizowanej administracji leśnej pod kuratelą zaborców. Wspomniał o tym w swoim wystąpieniu dyrektor RDLP w Lublinie, dr inż. Marek Kamola.

Dzisiejsze wydarzenie daje sposobność do wspomnienia nie tylko zasłużonego leśnika kierującego przed laty kadrą Leśnictwa Lublin, lecz także do przypomnienia zasług wszystkich przedstawicieli leśnej profesji zaangażowanych zarówno w służbę na rzecz ojczystej przyrody, jak i w walkę o odzyskanie i późniejsze utrwalanie naszej niepodległości – zaznaczył, przypominając m.in. o patriotycznych zasługach ludzi lasu i licznych miejscach pamięci rozsianych po leśnych ostępach naszej dyrekcji.

Poza dyrektorem Markiem Kamolą, wspomnianym Stanisławem Ostańskim i nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnik Adamem Kotem wraz z delegacją pracowników, w gronie uczestników uroczystości znaleźli się także Wójt Gminy Krzczonów, Katarzyna Bryda, Prezes Krzczonowskiego Stowarzyszenia Regionalnego, Teresa Gutek oraz przedstawiciele młodego pokolenia reprezentowanego przez uczniów z tamtejszego zespołu szkół. 

Zebrani zapalili znicze na grobach wszystkich leśników oraz złożyli symboliczną wiązankę kwiatów w miejscu spoczynku nadleśnego Jeżewskiego, po czym udali się do Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu, w którym zorganizowano patriotyczną lekcję historii. 

–Pielęgnowanie tożsamości narodowej i wychowywanie w jej duchu kolejnych pokoleń to nasz patriotyczny obowiązek, nawiązujący do słów wypowiedzianych przez Marszałka Józefa Piłsudskiego – naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – zauważył dyrektor Kamola dziękując wszystkim uczestnikom spotkania za pamięć o swoich korzeniach i chęci do umacniania narodowego dziedzictwa pozostawionego nam przez bohaterskich przodków.