AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Lasy Państwowe wspierają inwestycje drogowe

10 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie drogi na trasie Młyniska-Firlej. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki środkom pochodzącym z funduszu leśnego.

Modernizacja przeszło 3-kilometrowego odcinka jezdni na terenie Gminy Firlej opiewała na kwotę ok. 2 mln złotych, z czego przeszło 1 mln złotych przekazały na ten cel Lasy Państwowe.

To inwestycja istotna nie tylko z punktu widzenia mieszkańców, którzy będą korzystać na co dzień z tego odcinka zmodernizowanej drogi, lecz także leśników, bowiem trasa posłuży gospodarce leśnej.

Realizujemy statutowe priorytety związane z gospodarką leśną, jak również wspieramy samorządy, czego wyrazem są środki przeznaczane na modernizacje dróg. Wyremontowane trasy służą społeczeństwu, turystyce i rekreacji oraz zadaniom gospodarczym, czego najlepszym przykładem jest oddana dziś do użytku inwestycja - wspomniał podczas uroczystego otwarcia drogi Młyniska-Firlej dyrektor RDLP w Lublinie Andrzej Borowiec.

Relację TVP3 Lublin z uroczystego otwarcia drogi Młyniska-Firlej można zobaczyć tutaj.  

Poza nim, w wydarzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, starosta lubartowski Tomasz Marzęda oraz wójt Gminy Firlej Dawid Tarnowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Piotr Kiszczak.

Chcemy żeby Lubelszczyzna, jako region Polski strategiczny ze względu na wiele kwestii, mógł się rozwijać i był miejscem, gdzie wygodnie i dobrze się żyje, a infrastruktura drogowa wspiera zarówno mieszkańców, jak i przyszłych inwestorów czy firmy, które będą chciały zalokować tu swój kapitał – zaznaczył wiceminister Jan Kanthak.

W najbliższym czasie nowej nawierzchni doczeka się też droga w Majdanie Kozłowieckim (powiat lubartowski), która zostanie zmodernizowana również przy znaczącym wsparciu finansowym Lasów Państwowych w kwocie 1 mln zł, co będzie stanowiło ponad 80 procent wartości całego zadania. W planach jest także partycypowanie Lasów Państwowych w realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenach niezurbanizowanych powiatu łęczyńskiego.

Tylko w tym roku kalendarzowym, dzięki środkom pochodzącym z funduszu leśnego, na terenie lubelskiej dyrekcji ma zostać zmodernizowanych 15 odcinków drogowych. Wartość realizowanych przedsięwzięć ma opiewać docelowo na kwotę przeszło 40 mln złotych, z czego przeszło 50 procent będą stanowiły środki LP. Warto wspomnieć także o modernizacji dróg samorządowych współfinansowanych ze środków własnych poszczególnych nadleśnictw. Według planu, jednostki RDLP w Lublinie przekażą w tym roku na modernizację 35 odcinków tras samorządowych kwotę 44,6 mln złotych.